MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

 

 

288 Comments

 1. Ismatollah sherzai

  Hej!

  Mitt namn är Ismatollah Sherzai och jag sökte asyl i sverige i juni 2012 och fick mitt sista avslag i maj 2013. Migrationsverket avslog ansökan och skriver
  ’Migrationsverket finner att en tazkera är lätt att manipulera, har ett lågt värde gällande styrkandet av identitesuppgifter.’ Eftersom jag endast hade en kopia på min tazkera som är sättet man identifierar sig i Afghanistan skrev dom även ’Den inlämnade handlingen är dessutom en kopia vilket gör att den sänker bevisvärdet’
  De stod även på min tazkera att jag är född år 1996 men migrationsverket ansåg att jag vid den tiden var minst 18,3 år. De tror inte heller på min berättelse från mitt hemland eftersom jag enligt dom gett vaga beskrivningar.

  Jag har nu varit papperslös i Ett år och åtta månader. Polisen kan inte skicka tillbaka mig eftersom Afghanistan i nuläget inte tar emot folk med kopior på tazkera.
  Jag har ett förhållande med en svensk tjej sedan 12 April 2013 och vi har varit sambos i ett år. Om jag lämnar landet riskerar också hennes hälsa då hon mår psykiskt dåligt och har svårt att hantera såna här situationer.

  Vi var hos polisen som nu har mina papper och han sa att det inte går att verkställa i dagsläget och att papperna bara kommer ligga där i flera år om jag inte frivilligt åker till Afghanska ambassaden i Norge.

  Jag behöver hjälp att få stanna i Sverige.

  MVH
  Ismatollah Sherzai
  0727887711

  Reply
 2. Emmy Vidhammer

  Hej! Mitt namn är Emmy Vidhammer. Jag ha förfrågan angående asylrätt. Detta ärande skicka jag in åt en bekant som vill söka asylrätt för sin mor. Tyvärr kan han inte skriva eller tala bra svenska. Finns det möjlighet att någon kan kontakta mig så jag kan för vidare information till min bekant.?
  Mvh, Emmy

  Reply
 3. Nils Bjelkfors

  Hej,

  Är gift med en kinsiskt medborgare sedan 2007. Jag själv är svensk medborgare.
  Vi har sedan vi träffades 2004 bott tillsammans i Kina.
  Vi har vid två tillfällen sökt uppehållstillstånd i Sverige för min fru.
  Vid första tillfället 2008 fick vi ett två årigt tillstån. Dock krävde vår jobbsituation att vi under större delen av dessa två år fanns i Kina.
  Vid andra tillfället fick vi avslag pga en otydlig plan för boende och jobb i Sverige.

  Vi har nu köpt en bostad i Stockholm, dock inte tagit steget att starta företag med den osäkerhet det innebär att inte ha uppehållstillstånd.
  Behöver nu inför en tredje ansökan en jurist med oss i detta från början.

  Skulle mkt gärna vilja träffa en migrationsjurist för rådgivning snarast möjligen i Stockholm.
  Vänligen kontakta mig på email eller telefon enligt nedan.

  Bästa hälsningar,
  Nils Bjelkfors (790106-2955)

  072 5389035
  0733 889979
  nilsbjelkfors@gmail.com

  Reply
 4. Jacob Khan

  Hej! Jag behöver hjälp! Sökte asyl augusti 2012 och efter ett år väntan fick avslag. Och sedan sökte även arbetstillstånd och fick avlsag. Jag är mycket tacksam om jag kan få prata med någon expert och förklara mina problem. Jag väntar på ert svar! hjälp mig snälla!
  Mvh
  Jacob Khan
  0739448249

  Reply
 5. Jakob Neuman

  Hej ! Jag och min familje kom från Uzbekistan till Sverige i 2005 är(bli 10 år i Sverige ) Vi är fortfarande har inte uppehållstillstånd . Om våras barn : Angelina Neuman , komst i Sverige var 6 år och ny hon är bli 16 år. Angelina börjar i Sverige från förskolan och nu hon ska gå i gymnasium . Jan Neuman ,föd i Sverige i 2006 . Jan börjar i Sverige från dagis och ny han i 2-tvåa klass. Båda våras barn är har stor anpassning och de uppvuxna i Sverige . 1 juli i 2014 år börjar kommit nya låg och ändra : synnerligen mot särskildas ömmande omständigheter och stor fokus på barn . Vi behöver juridisk hjälp och anställda privat advokat . ( vi har lite pengar att betala för din jobb ) . Vi vet faktiskt brå riktig väg men utan juridisk hjälp vi kan inte. Vänligen hör oss någon och någonstans ?!? Mitt telef.num. : 0763266143 och emalj adress: jakobneuman14@gmail.com Stor Tack ! Mvh. Jakob

  Reply
 6. Ayman Kassar

  Hej,
  Min familj skulle vilja starta ett projekt i Sverige. De är i UAE nu, så är det möjligt att dem få visa för att komma och bor här? Kan ni hjälpa med sådana frågor? Tack så mycket

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ayman!

   I din fråga framgår inte riktigt vad för typ av projekt det är fråga om. Om det är fråga om att de vill starta och driva ett företag här i Sverige samt att de avser att arbeta här i en längre tid än tre månader krävs att de har ett uppehållstillstånd. Däremot behövs inget uppehållstillstånd i Sverige för företage som ska arbeta här i en kortare tid än tre månader, men visum kan komma att krävas.

   Att hjälpa våra klienter att starta företag samt driva projekt i Sverige utgör ett av våra expertområden.

   Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
   1. Elizabeth Wallenkors

    Hej jag heter Elizabeth, jag förlorade min man 4år sedan. Men min dotter bo i hem landet Gambia, hon är gift men mannen behöver hjälp att ansöka för min dotter. Jag behöver min dotter ibland.
    Vi behöver hjälp.

    Reply
 7. Negar

  Dear Sir/Madam

  I have received a negative response on my case that is apply for an employment visa. How can I contest upon this decision? Is there some body in immigration office that I can get help? How long it lasts that immigration react to my compliment?

  With regards
  Negar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Dear Negar!

   The general rule in Sweden is that you should apply and have your employment state approved before you travel to Sweden. There is a possibility, in some cases, to apply and obtain permission after you have entered Sweden. To help you further in your case we need to get access to your documents.

   You are welcome to contact us for more information and help in your case!

   Best regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 8. Rustam

  Hej, jag har gift mig 01.12.2014 i Sverige. Men min fru är från Kazahstan.
  Jag vill ansöka om uppehållstillstånd för henne, men det sägs att hon måste lämna landet.
  Nu har hon visum och kan vara här i 2 månader till.

  Jag vill veta vad kan man göra eller hur kan man göra så att hon stannar här med mig i Sverige?

  Mvh Rustam

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Rustam!

   Som huvudregel gäller att uppehållstillstånd ska ansökas från hemlandet eller i det land den sökande
   har tillstånd att bo. Tillståndet ska med andra ord vara klart innan den sökande reser in i Sverige. Därmed sagt är det inte uteslutet att din fru inte kan få uppehållstillstånd i Sverige – undantag finns.

   Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna på HI juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 9. allaoua

  hej,jag har haft uppetillstånd för bosättning på grund av anknytning till svensk medborgare mellan (2009-2011)
  man behöver jobba 2 år till för att få permanent,men jag har jobbat 4 år till ,nu fick jag avslå och utvisining efter 6år
  jag vill veta hur går det?

  Reply
  1. sami

   hej,jag har haft uppetillstånd för bosättning på grund av anknytning till svensk medborgare mellan (2009-2011)
   man behöver jobba 2 år till för att få permanent,men jag har jobbat 4 år till ,nu fick jag avslå och utvisining efter 6år
   jag vill veta hur går det?

   Reply
   1. Hijuristbyra (Post author)

    Hej Sami!

    När du har ett giltigt uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett nytt uppehållstillstånd medan du är här i Sverige. Så är fallet om du exempelvis har ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd som anhörig till en arbetstagare med arbetstillstånd. Ditt tillstånd ska dock vara giltigt vid tillfället du lämnar in din nya ansökan. Att du i ditt fall fått avslag samt utvisning är svårt att ge en förklaring till varför. Det kan bero på en rad olika faktorer. Att få ett permanent uppehållstillstånd efter så många år som du har arbetat i Sverige är ingen självklarhet, utan en möjlighet. Allt beror på det enskilda fallet. För att kunna ge dig ett svar och hjälpa dig vidare i procesen behöver vi få tillgång till ditt material i ärendet.

    Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

    Med vänliga hälsningar,
    HI Juristbyrå
    08-684 055 55
    info@hilaw.se

    Reply
    1. Zena

     Hej, jag gifte mig 08.02.2014 i Sverige. Min man hade då bott i Sverige i ungefär 3 år efter att ha sökt asyl i Sverige. Han fick avslag och utvisning och var då tvungen att åka tillbaka till Libanon efter vårt äktenskap för att kunna ansöka på nytt om ett uppehållstillstånd för att bo med mig här i Sverige. Ansökan registrerades i Migrationsverket i maj 2014 och då var handläggningstiden 11 månader, vilket innebär att vi i nuläget borde få ett beslut i ärendet. Jag har kontaktat Migrationsverket ett flertal gånger och jag får helt olika svar från olika handläggare i enheten i Malmö. Vissa säger att jag kommer bli kallad till en muntlig utredning inom kort (innan sommaren) och andra säger att det kommer att dröja ett långt tag innan jag kan få en bokad tid för den muntliga utredningen. På Migrationsverkets hemsida står det att de ska ta mer än 9 månader och enligt handläggarna i Malmö kan det egentligen dröja hur länge som helst. Först fick jag information om att väntetiderna hade uppdaterats till 14 månader, ett par veckor senare så sa de att väntetiderna ligger på 18 månader. Förra veckan sa en handläggare till mig att de har uppdaterats ännu en gång, den här gången upp till 22 månader. Det känns som att jag springer efter väntetiderna och de springer iväg från mig, jag vill verkligen ha ett beslut så fort som möjligt. Jag mår verkligen jätte dåligt av att inte veta hur det verkligen ligger till när jag alltid får höra något nytt hela tiden. Jag studerar på Malmö högskola och vill verkligen läsa klart min utbildning vilket jag knappt har möjlighet för i nuläget. Jag mår så dåligt av att känna mig helt ensam jag är verkligen i stort behov av att ha min make närvarande, vid min sida. De långa väntetiderna beror på att en muntlig utredning behöver utföras i vårt ärende, trots att vi har med alla dokument och bilagor och är inte i behov av att komplettera någonting. Anledning till att jag behöver göra en muntlig utredning är endast att de vill prata med mig personligen, däremot så säger de att det inte finns några konstigheter i ärendet som behöver utredas mer eller kompletteras. Jag är verkligen väldigt förvirrad och kan inte vänta i 22 månader. Jag behöver hjälp, vad kan jag göra? Hur ligger det till för min situation?

     Tack på förhand

     Reply
 10. Norman

  jag har en arbets uppehållstillstånd som går ut den 26 mars 2015, jag vill förlänga det men jag har fått en ny contract med en annan arbetsgivare o en annan yrke! jag vill också fråga om jag kan starta min eget foretåg
  tack
  Mvh Norman.

  Reply
 11. Helen

  Hej,
  Om man har kommit till Sverige från ett land utan för EU med Shengen visa, kan man söka asyl?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   En utlänning som flyr till Sverige för att söka asyl kan ansöka om uppehållstillstånd antingen vid gränsen eller hos Migrationsverket.
   Med vänliga hälsningar,
   Migrationsjuristerna

   Reply
 12. NN

  Hej,
  Min svärmor ansökte om Svensk Visa för att besöka oss(svärsonen och hennes dotter) i sverige.
  Orsaken till besöket är vi kommer föda vårt första barn och hennes första barnbarn.
  Tyyvärr fick min sävrmor avslag.
  Svenska ambassaden angsåg att det var inte säkert att hon skulle återvända tillbaks till hemlandet inom det 2 månader som bjudan var på.
  Moteveringen var, hon hade en tidigare avslagsansökan för asylsökandet.

  Bör inte varje migrationsansökan behandlas enskilt under dem förutsättningar som råder och finns för och vid varje enskilt ansökningstillfälle. Detta innebär att hennes migrationsansökan skall behandlas utifrån dem uppgifter som hon har angivit i sin Visum ansökan,

  Jag kan förstå att migrationsverket har registrerat samt sparat henness tidigare migrationsansökning i deras register, och därmed har dem möjlighet att gå tillbaka och kan läsa och ta del av dem tidigare migrationsansökningarna och migrationsbesluten som migrationsverket har gjort och avkunnat.

  Men tidigare migrationsavslag och migrationsbeslut kan väl inte åberopas som skäl för att de nya uppgifterna i Visa ansökan skall avfärdas och avslås på grund av de tidigare migrationsbesluten.
  Utan varje ny ansökan bör väl bli prövad fullt ut på dem nya uppgifterna .

  Reply
 13. refaat

  To : Jurist Hamid Asli
  hi
  i was phoned you yesterday… And told you about the case concerning our family (Syria)
  Dublin unit
  As you told me to send you all the documents we have.
  first i have to sent objection letter to the migrationsverket .
  also includes to hire a lawyer to us.
  Sir:
  Can you give me some points for writing text of objection
  As you know, there is a period of only 21 days to objection.
  best regards
  refaat

  Reply
 14. Danial

  Hej
  Jag har varit sambo med en svensk medborgare på 2 år sen 2013, samt har vi varit folkbokförd på samma adress mer än 2 år.
  Jag har varit fast anställd sen 2013, men eftersom jag läste att det kan ta mindre tid och få svenskt medborgarskap jag har ansökt uppehållstillstånd via min sambo och inte vis mitt jobb.
  Men nu är vi inte tillsammans och min gamla uppehållstillstånd på väg ut.
  Jag har två frågor:
  1. Kan jag ansöka för permanent uppehållstillstånd nu, eftersom jag har bott med henne på 2 år?
  2. I fall jag är inte beviljat för permanent uppehållstillstånd nu för att jag är inte med henne längre och måste jag förlänga via mitt jobb, hur länge behöver jag jobbs tills jag får permanent uppehållstillstånd?

  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Uppehållstillstånd när ditt förhållandet tar slut
   Du kan få förlängt uppehållstillstånd i Sverige när du och din partner fortfarande lever tillsammans. Men om Ditt förhållande har tagit slut, kan du i vissa fall ändå få förlängt uppehållstillstånd.
   Permanent uppehållstillstånd för dig som är arbetstagare i Sverige
   Du ska haft arbetstillstånd som arbetstagare och jobbat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren i Sveige för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Kom igåg att detta gäller endast om Du har arbetat för samma arbetsgivare och med det yrke som du har fått ditt arbetstillstånd i Sverige.
   Med vänlig hälsning,
   Migrationsjuristerna

   Reply
  2. Ahsan

   Hej Danial,

   Jag är i samma situation och undrar hur går med din process? Hör av det gärna om du tycker att vi kan dela information. Mitt nummer är 0760667056.

   Reply
 15. kaoutar

  Hej!
  Jag är gravid i veckan 20 och väntar på min man som har sökt om uppehållstillstånd för 23 månader sen.
  Våra handläggare drar bara på tiden Och vi vet inte vad vi ska göra?
  Mvh.kaoutar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Kaoutar!
   Ärenden som rör barn eller gravida hanteras med förtur av Migrationsverket. Handläggningstiden i dessa fall bör normalt vara korta.
   Du har möjligheten att begära att ansökan om uppehållstillstånd behandlas med förtur. Du kan antingen själv eller med hjälp av en jurist upprätta en förtursbegäran och skicka till Migrationsverket.
   Med vänliga hälsningar,
   Migrationsjuristerna
   HI Juristbyrå

   Reply
   1. fadi

    hej jag har samma proplem och har redan skickat Gravidhetintyg till migritonsverkt men ingen svar!!! och vi vit inte vad ska vi göra

    Reply
 16. Rehman

  Hej
  I am married in 2012 and recieved visa and after that i shifted here in sweden then after that i apply for extension of my visa but migration rejected and banned me for 2 years and told me leave the sweden as soon as possible on the base of wrong interview but i put my case in appeal but unfortunatly it is reject form domstolen (suprime coat).But in that time my wife is pragnent and i apply in migration but again i get rejection and now i have barn and i apply again on the base of my barn but now again decision is negative.please tell me what can i do ???

  Reply
 17. Olena

  Hej!

  Jag skriver angående min far som kommer från Ukraina och söker skydd i Sverige. Han kom från Ukraina direkt till Sverige, men han har en giltig affärsvisum i Tjeckien vilket innebär att han är under Dublinskprocess nu. Vi fick beslut från migrationsverket den 4 juni 2015 om överförning honom till Tjeckien. Han har sina barn här i Sverige och ytterligare vi vet att det finns nästan ingen chans att han ska få nödvändigt skydd i Tjekien och han blir därmed deporterad tillbaka till Ukraina, därför vi behöver att hans ärende ska prövas här i Sverige. Vi behöver en råd och/eller juridisk hjälp från er eller rekomendation vem kan man kontakta i vår fall. Vi har skickat en överklagan till Migrationsverket idag, vi kunde inte vänta med det eftersom beslutet är verkställbart direkt.

  Han behöver skydd på grund av han blev inkallad till militären och skulle bli skickat till konfliktområdet i östra Ukraina, risk för allvarliga övergrepp och fängelsestraffet väntar på honom i fall han åternvänder hemland för att han ha avvikit från en inkallelse till militären (vilket uppgår till fem år).

  Från allt tillgänlig material som vi läste på nätet vi ser den ända chansen att få hans ärende prövas här i Sverige är att bevisa att han behöver skydd på grund av omständigheter som står under rubriken”Övriga skyddsbehövande”, vilket finns bara i svensk lagstifftning. Men gränsen mellan den här rubriken och rubriken ”Alternativt skyddsbehövande” är mycket oklart. På grund av det vi söker hjälp för att identifiera vilka bevis kan man ange för att det ska räknas som omständigheter för övriga skyddsbehövande.

  Skulle nu kunna hjälpa oss med råd och /eller juridisk hjälp från er eller rekomendation vem kan man kontakta i vår fall?

  Vi vet inte hur mycket tid har vi på oss och därför behöver vi hjälp väldigt akut. Vi ska vara mycket tacksamma för vilken som helst hjälp eller råd.

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar,
  Olena

  Reply
 18. Asef

  Hello I hade three negative on my ceas after this I sended new document for new application in solna migration on 2014 7 22 but untel now I don’t have any information do you know any nember I should ask from migration about it or can you help me

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Dear Asef
   You can call the Swedish Migration Agency. The telephone number is +46 771 235 235 or you can contact the Swedish Migration Agency by E-mail.
   The Swedish Migration Agency e-mail address: migrationsverket@migrationsverket.se
   We wish you the best!
   Best Regards,
   Migrations jurist
   Emanuel

   Reply
 19. Tom Jonsson

  Hej.

  Jag e svensk å har 2 barn som oxå e svenska medborgare men mamman e colombianska å vi bor för tillfället i Colombia men ja e fortf skriven i Sverige. Å vi har vart i kontakt med ambassaden i bogota i uppehållstillstånds frågan å enligt som kan vi inte bli nekade uppehållstillstånd men de kan dröja innan vi får svar, så vad ja nu vill veta e om vi åker hela familjen till sverige! Barnen har svenska pass å mamman reser på ett turist visum på 3 månader men sen om vi efter dom 3 månaderna inte fått hennes papper klara kan mamman bli tvungen att resa hem till Colombia igen å behöva lämna barnen tills hennes papper e klara? De minsta barnet e bara några dagar gammal just nu men när vi hade tänkt att komma till Sverige kommer han va några månader gammal men fortf amma. Eller finns de nå undantags tillstånd som gör att hon får stanna tills vi fått svar? Ja e inte orolig att hon ska få avslag me tanke på att vi har barn ihop å dom på ambassaden sagt att dom inte kan neka henne. Men vill veta om vad som skulle hända mellan de att hennes turist visum gått ut å vi får svar från migrations verket.
  Tack på förhand, mvh Tom J.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Tom,
   Vi bör meddela dig att din partner inte ska åka in i Sverige under den tid som den svenska Migrationsverket handlägger hennes uppehållstillstånds ärende. Hon bör vänta tills beslutet är klart innan hon reser till Sverige.
   Mvh,
   Migrationsjuristerna Stockholm

   Reply
 20. Wajdi

  Hej.
  Jag är en libanesisk medborgare som har varit gift med en svensk medborgare . Jag fick min uppehållstillstånd den 02/7/2013 .
  Min fru ansökt för äktenskapskillnad den 21-01-15 och nu är vi under betänketid eftersom har hon 2 barn .
  Nu jobbar jag från 10-2-15 och har bra ekonomi ( mer än 13000kr)även företaget har ansökat för mig för arbetstillstånd och bifogat att finns intension för fast anställning . dem har ansökt hos migrationsverket 13-4-2015.
  Min Ex har bifogat äktenskapskillnaden ansökan till migrationsverket. Hon har sagt att jag e här bara för att få uppehållstillstånd och snackat på en dåligt sätt om mig ! Men hon ljuger och har hon ingen bevis mot mig! Även har jag ingen anmärkningar o sånt .
  Nu väntar jag på beslutet
  Min fråga är har jag rättighet att få arbetstillstånd efter vad min fru har gjort ?!
  Och min uppehållstillstånd kommer ta slut den 2/07/15 men har jag identitetskort och körkort
  Har jag rättighet resa inom EU för Semester via flygplatsen? Utanför EU?
  Har jag rättighet att få fast anställning på jobbet under vänta tiden för beslutet från migrationsverket?

  med vänliga hälsningar
  Wajdi

  Reply
 21. Shah

  Hej, min man har varit I sverige på turistvisum från sept 14 till Mars 15 dvs 7månader, han åkte till hemlandet och sökte permananent uppehållstillstånd via webben, innan ansökan gjordes sa migrationsverket att när det finns barn med I bilden så får man förtur med automatic och handläggningstiden är 4månader. När man pratar med dom nu så sager dom något helt annat och att det tar minst 9 månader innan någon handläggare tittar på ärendet och sedan ytterligare 4-6 månader . Vi sökte förtur och åberopade vårt gemensamma barn som är 1år och 10månader men fick avslag. Är det någon som kan ge råd vad man kan göra? Min make har nyligen även fått erbjudande om jobb I sverige med start I September I år,,, vi vet inte vad vi ska göra. Har ni något råd? tacksam för svar.

  Reply
 22. Hanasa

  Hej san!
  jag kom till Sverige på anknytning och efter ett tag fungerade inte med min man och jag var gravid och tvingade mig att göra abort den och jag blev misshandlat av min man och han blev häktad i en månad sen jag fik mycket press från hans familj och de tvingade mig att jag dra tillbaka min anmälan då han kom ut och tvingade mig att åka tillbaka till hemlandet sen blev skilsmässan och allt kom på en gång och jag blev skyldigt på allt då skapade problem med min familj och jag var livrädd av min egen familj därför jag har flytt från min familj sen via en student kamrat fik jag hjälp och skaffat biljett och kom tillbaka till Sverige sen sökte jag skydd har via migrationsverket men ändå jag har fått avslag av min ansökan sen från kassationsdomstolen också samma sak nu de har bestämd att jag måste återvända till hemlandet som jag har ingen där och ar liv hotande fortfarande och jag kan inte överklaga den beslut och jag kan inte åka tillbaka aldrig var kan jag ta vägen och hur kan ni hjälpa mig ?

  Reply
 23. Uzi

  Hej
  Jag är svensk medborgare och är sambo med en man från Uzbekistan.
  Han kom hit som ensamkommande ungdom för ca 3 år sedan och har desvärre fått 4 avslag. Jag har infotnerat Migrationsverket att vi lever ihop och att vi vill söka uppehållstillstånd via anknytning.
  De uppgav att han då måste åka tillbaka till sitt hemland och söka därifrån. Detta vill vi absolut inte göra, vi vill fortsätta leva tillsammans och söka härifrån. Mon fråga är då

  Reply
 24. Uzi

  Fortsättning:
  Min frågar då hur vi ska gå tillväga?
  Enligt en handläggare är det inte möjligt att söka härifrån. Men enligt en annan handläggare går det att utföra ”verkställande hinder” eftersom Uzbekistan är ett land där man inte får liv att skicka tillbaka mot personens vilja.
  Vidare undrar vi om en annan sak. Det är nämligen så att min pojkvän har uppgett att han är yngre än vad han är är och dessutom uppgett ett falsk namn. Om han nu måste lämna landet kan han inte det med ditt ”falska” leg då han inte har resehandlingar. han har sitt pass men som sagt, det är i hans riktiga namn och ålder. Kan det användas emot hobom och oss, att trovärdigheten tar skada då han ljugit om sin identitet?
  Att man inte tror på våran relation?
  Vidare vill vi både gifta oss och skaffa barn men jag är osäker på hur mig går till väga?
  Jag vill inte vara gravid när han är i ett annat land och om mig dröjer med beslut så måste jag döda utan honom. Helst vill vi ju att han får uppehållstillstånd och sen bildar vi familj. Men våra vänner råder oss att gifta oss och bli gravida, att det hjälper att snabbare få beslut.
  Tacksam för svar.
  Uzbeki-wife

  Reply
 25. Wael Hamadeh

  Hej

  jag har en vän som är bosatt i Dubai och har ett eget företag import och export, nu vill han öppna ett företag i Sverige som är knutet till det företag som finns i Dubai samt ansöka om upphållstillstånd i Sverige, kan ni hjälpa oss med det?? och vad kommer det att kosta?

  MVH

  Wael

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Wael,
   Vänligen kontakta H I juristbyrå för mer information. Du Hittar också viss juridiskt information på H I Juristbyrås hemsida. Se nedan angiven länk.
   http://www.hilaw.se/publikationer/migrationsrätt/94-näringsidkares-uppehållstillstånd-i-sverige.html

   Reply
 26. Nina

  Hej, det är antagligen så att migrationsverket har rasat när det gäller mitt fall. Jag är EU medborgare från Grekland och flyttade till Stockholm i augusti år 2001 då jag var 12 år. Några dagar efter så började jag skolan. Jag hade antagligen uppehållsrätt alltså ett vit kort där det stod mina personliga information och när kortet skulle gå ut. Då tror jag att man var tvungen att förnya kortet efter 2 år men jag är inte så säker om detta. För att fortsätta så bodde jag i Sverige oavbruttet i 7 år alltså fram till juni år 2008 då jag tog studenten och valde att flytta tillbaka till Grekland och plugga i universitetet där. År 2008 innan jag skulle flytta till Grekland så skickade jag anmällan till migrationsverket för svensk medborgarskap då lagen var på 7 år för att få svensk medborgarskap. Migrationsverket beviljade min anmällan då de sa att de sista 2 åren så fanns jag inte med i deras system. Fast jag gick i skolan i alla dessa år. Det är nämligen så att min familj lät bli att förnya mitt uppehållsrätt. Men år 2008 så jobbade jag på ett kontor business by phone i en månad och det är med i skatteverket. Skatteverket avregistrerade mig år 2011. Det kanske är bra att nämna att jag hade svensk id kort t.o.m 2011, europeiska kortet från försäkringskassan och fick csn så klart. Nu efter att ha fått examen från Universitetet så ska jag flytta tillbaka till Sverige som planen var innan jag flyttade till Grekland. I mitt fall så känns det att jag är typ landlös. I Grekland är jag Svensk, men Sverige har raderat mig totalt. Jag fick reda på att nu har migrationsverket sänkt åren för svensk medborgaskap till 5 år. Alltså har jag rätt till det nu eller? Jag fattar inte hur de kan bara ”kasta bort” mig då jag känner mig att Sverige är mitt hemland. Jag har inga rättigheter kvar i Sverige känns det som. Vad är det jag måste göra nu när jag flyttar hem? Jag vill ha svensk medborgarskap för jag har all rätt till det. Kommer jag få den? Ni får ursäkta mig om jag blev lite för mycket känslig men det hela känns bara orättvist. Därför vände jag mig till er.

  MVH
  Nina

  Reply
 27. Jonatan Malmberg

  Hej!

  Går det att ansöka om upphållstillstånd för volontärarbete? Det är en person som vill volontärarbeta på ett tempel. Vi har möjighet att säkra personens inkomst under året. Han får gratis boende och gratis mat på templet. Vet ni vilket tillstånd vi bör söka? Är det möjligt att ansöka om tillstånd för religiösa studier? Eller arbetstillstånd för volontärarbete?

  Det gäller ett års vistelse i Sverige.

  Vänliga hälsningar
  Jonatan Malmberg

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Jonatan,
   För sökandens skull ska organisationen bekräfta syftet och vistelsetiden för sökandes räkning samt att försörjningen är tryggad under sökandes vistelse i Sverige. Migrationsverket medger uppehållstillstånd för ett år i taget till den sökande, dock maximalt tre år totalt.
   Volontärarbete utgör s.k. övrig ideell aktivitet och anses på samma sätt som religiös aktivitet. Utöver de allmänna kraven bör sökanden inneha giltigt pass och hederlig vandel samt uppehållstillstånd skall erhållas före inresan till Sverige.
   Med vänlig hälsning,
   H I Juristbyrå
   http://www.hilaw.se

   Reply
 28. Tim

  Hejsan!
  Mitt fall är det min fru som har lämnat in ansökan om att få flytta till mig i Sverige.
  Vi har ansökt om flytten till mig sedan 2013 och fick avslag av olika anledningar bla inte tillräckligt styrkt relation!
  Vi sökte på nytt men den här gången även juridiskt gifta, men ingen har ens tagit över ärendet än så länge (3 månader sedan vi sökte på nytt, ingen handläggare fortfarande! )
  I fallet är även ett barn på 9 år inblandad , jag hade verkligen önskat att ni kollar på våra papper!
  Mvh. Tim

  Reply
 29. Musho

  Hej! Jag har sökt uppehållstillsånd med anknytning till min sambo. Jag har bott (pluggat och jobbat) i Sverige i 6 år nu och har fast jobb, egen lägenhet osv. Då vi båda är jättenervösa inför intervjun som vi ska ha inom nån vecka så tänkte jag kolla upp om hur det går till ifall man får avslag på intervjun?? Kan jag få söka uppehållstillsånd med min fastanställning eller blir man utvisad? Hur funkar det?
  Mvh
  Musho

  Reply
  1. linda

   Vill bara varna migrationsverket är falska och dom hittar på med mera jag fick avslag fick inte ens prata till punkt

   Reply
 30. a

  Hej..!
  Vi är från Irak kom till Sverige längesen men
  Vårt mor åkte till USA hon amrikan medborgare 75år gamal vill flytta till Sverige
  Nära till sina barn är det möjligt för hon upphölltilstånd. ?

  Reply
 31. Sumaya

  Hej, kan hjälpa angående mitt ärende som ligger hos migrationsverket för 11 månad utan att ens bli till delad en handläggare. Det gäller svensk medborgskap. Jag behöver veta varför dem dröjer på mitt ärendet . Vilken ska jag överklaga till? Min dötters pappa är akut sjuk och vi behöver resa och ser honom, och det enda snabba vägen är om vi har svensk pass annars det vanliga främling pass krävs visum som tar mellan 3 och 4 månader väntid.

  Reply
 32. alicia beatriz carzoglio

  min son kom till sverige
  den 18 augusti 2015 till sverige med sin fru
  och sin son ( innnan dess hade de sökt upptillstånd till henne ) eftersom de har haft ett svart situation i argentina bade ekomisk och för var fysisk integritet.
  de bodde i en ställe var det fanns så mycket våld, kriminella händelse, till ex..de blev rånad hemma , de fik heminbrott, flera gånger deras son med bara 6 månader var nästan kidnappad , hans fru skulle till affaren och en man kom och borjade slå henne för att ta mitt barn , hon kämpade och kunde ta sig lös , en kvinna hjälpte henne ,och lätt de komma inn i huset. hans fru fik komma till sjukhuset för misshandel och blåmärken.., efter detta händelse deras barn är en lättskrämd barn idag. vi tror att de kunde ha varit offer för människohandel efterson detta händer mycket nu” att man tar barn för att ta organer ifrån de” .de kännde sig osäkra dar . de levde i en ständig rädsla .Förra året hans fru var nästan kidnappade om igen ,den gången var hon själv som var offer ,det var tack vare en man som arbetade vid en bensinstation som hjälpte henne att hon blev inte kidnappad.
  min son själv var våldsamt överfallen på gatan och nästan förlorat sitt liv, man förskökte avfyra ett vapen mot hans huvud men den gik fel sa det är darför han lever idag,
  efter att ha lidit allt detta mardröm de var mycket stressad , kände sig otrygga , vi min man och jag kände oss mycket oroad och tog ett lån för flygbiljetter för att ta de ur denna situation.
  jag vet att vi måste vänta på deboras beslut utomland,men vi har inte pengar för betala
  igen ett flygbiljett.min son håller nu på att skaffa arbete,han är en person som inte kan sitta hema utan arbete,har lämnat cv i nästan hela västerås ,ska borja att studera i janúari månad. hans son har börjat förskolan.(bifögar ett brev från förskolan personal )
  jag är mycket oroad eftersom hans son är mycktet fäst vid sin mor,han är liten och skulle inte förstå att man tar sin mamma from honom
  min son har skrivit ett brev med samma innehåll som i detta brev till migrations verket i förväntan att de tar ansyn till allt hellände som de har gåt igenom
  förutom allt det har, min son själv fick en stressförlämning i halva kroppen på grund allt stress,han är inte helt återställt en.
  jag vill att hans famijl ska kunna bo i fred i sverige.
  Jag vill klargöra att hans fru är en person med känslig hälsa , fik en mycket allvarligt problem : lever necrocis ett slags toxisk sjukdom som läkemedel som hon fik producerade, som nästan ledde henne till döden , hon har en problem med svara urininfetioner , och blev fel medicinerade .och hon var med en allvarlig bilolycka , sviterna av detta bilolika gör att hon får luckor eller minnesförlust ofta om hon får fysisk trötthet eller emotionell stress som utlöser dessa episoder av minnesförlust , i Argentina fik hon inte sa mycket hjälp för detta ingen behandling och det detta problem kvarstår. hennes son även bevittnat måndagen den 7 i september2015 med mig en episod men de minesluka som hon far ,vid den tiden var min son hos tandläkaren med min make och jag ringde de och sa av vad som hände , så de var tvungna att omedelbart återvända , och situationen var mycket svår . tros detta hon studerar svenska med mig varje dag, hon vill garna lära sig .hon har en internatienell diplom som visar att hon är en kompetent frysor , hon bara väntar på att kunna arbeta , inom detta yrke, vi båda är arbetssamma , vill inte vara till last till någon, vi vill att inte behova splitra var familj, detta skulle ge oss mera lidande, och de har redan lidit för mycket i argentina, tack sa mycket för er förstoelse , och empati,

  Reply
 33. Majsan Walentynowicz

  Hej!

  Jag har blivit kontaktad av föreningen Ensamkommande i Stockholm. Jag har ordnat evenemang för dem samt undervisat i Svenska. Flera av ungdomarna är nu förtvivlade då de fått avslag. Jag kan inget om juridik och känner att jag har tagit mig vatten överhuvudet. På söndag skall jag träffa pojkarna med tolk.
  Vem kan jag anlita?
  Vad ska ge dem för råd?
  Ska de själva anlita ombud?
  Kan de skickas till ett land där de inte satt sin fot?

  Jag misstänker att det rör sig om ca 15 fall. Är det något jag ABSOLUT inte ska göra? Tacksam för svar!

  Majsan Walentynowicz
  070/5792395

  Reply
 34. nazanin

  Hi this is nazanin. Im from Iran and Its less than 6months that I have gotten my residence permit as a political activist.I was living with my parents before I came to sweden.I have just one brother who also lives in sweden and is a citizen but he had gotten his residence according to his marriage.My father is 62 and mt mother is 57 years old.I want to know if they can apply and get a permanent residence permit or not

  Regards
  Nazanin

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hi Dear Nazanin.

   Thank you for contacting immigration lawyer.

   In this case, your parents must apply for a permit residence to stay with a love one in Sweden.
   The first of all your parents need to apply, at the Swedish embassy in the country they live in, that means Tehran.

   The application they need to fill in, is some details about themselves, and some information about the person they gone stay with in Sweden.
   Information like
   * Home adress
   * Phone number
   * E-mail adress
   * Social security number.

   Copy of there passport, where the personal information is, photo, signature, passport number, validity period shown.

   And the most important thing is that they need to show how you are related and what kind of relationship you have. If you are the biological child?
   They need to explain why they want to stay in Sweden, they might need your support and because of the distance it can be tuff.

   All the documents have to be in Swedish or English, if not. All the documents has to be translated authorized.

   This is a long process. We at H I law firm (H I juristbyrå) can help you out with all the papper work.
   We need a power of attorney to start the process.
   In the end the only thing that you need to do, is to sign the papper before we send it to the Swedish immigration office.

   Best Regards

   Ronak Khashmani

   H I Juristbyrå
   08 – 6840 5555
   Info@hilaw.se

   Reply
 35. Maya

  Hej jag är svensk medborgare,vi har ansökt sambo den 06/06 2015 och vi har fortfarande inte fått nån intervju mail från Migrationsverket,hur länge man måste vänta för att få intervju mail från de? Och sista frågan är jag är just nu sjuk men samtidig jag jobbar men inte mycket blir det nåt problem för min sambo eller kommer han få avslag? Tack för svaret

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej!
   Tack för att du har kontakta Migrationsjuriterna i Stockholm.

   Det kan ta upp till 12 månader innan man får tillfälle att gå på en sådan intervju. I detta fall har det gått 5 månader, så du kan vara säker på att det kommer.

   I din fall så finns det något som heter Försörjningskrav, med andra ord att du som är bosatt i Sverige ska visa att du har ett regelbundet arbetsrelaterad inkomst. Det kan vara tex :
   * Lön från heltidsarbete
   * A-kassa
   * Sjukpenning eller
   * Inkomstgrund ålderspension.

   Det är viktigt att förmedla att du har ett arbete i detta fall och att du har ett lön som kommer regelbundet.

   Dock gäller inte försörjningskravet för de som är enbart
   * Medborgare i Sverige eller i ett annat inom EU / EES eller i Schweiz
   * Har permanent uppehållstillstånd och bott i Sverige i minst 4 år.
   * Fått uppehållstillstånd som flykting eller har beviljats flyktingstatusförkörklaring
   * Långvarig nedsättning av arbetsförmåga pga sjukdom.

   Med vänliga hälsningar
   Ronak Khashmani
   Paralegel
   H I Juristbyrå Stockholm
   08-68 40 55 55

   Reply
 36. Emelie

  Hej,
  Jag är svensk medborgare, född och uppvuxen här. Har eget boende och arbete här i Sverige. Jag träffade min kille under en tids arbete utomlands, vi ansökte i Januari 2015 om att han ska få flytta till mig i Sverige (han är från Marocko). Då sas det att väntetiden var 10-12 månader. Han var på intervju i början på september och den gick bra. Nu sägs det att väntetiden är 10-20 månader?!? Hur kan de få vara så. Det är ett väldigt långt och ovisst tidsspann. Vi är vanliga människor som pga kärlek vill leva tillsammans. Vi kan i nuläget inte planera något i våra liv eftersom han kanske får besked nästa vecka, nästa månad eller kanske om ett halvår eller ännu längre bort i tiden??? Hur kan migrationsverket få göra så, det känns inte mänskligt.
  Vad är det som tar sådan tid? Alla dokument är inskickade, intervjun är gjord. Att han dessutom inte får komma hit och hälsa på under tiden känns ännu mer som ett hån. Vi vill leva våra liv tillsammans, och bilda familj, men som det är nu kan vi inte ens träffa varandra då jag jobbar heltid och har svårt att ta ledigt och han inte får komma hit och hälsa på.

  Finns det ingen tidsbegränsning på hur lång tid det får ta att ge besked på ansökan om uppehållstillstånd?
  Finns det något sätt att skynda på ett ärende som detta??? eller kan man få något slags tillfälligt besökstillstånd för en vecka eller två åtminstone?

  Reply
 37. Amina

  Hej,hej..
  Jag har fråga.Min svenska är inte jätte bra så Jag hoppas att du ska förstå mig bra. Jag bör i Bosnien och jag väntar barn men man som har svensk permanenta uppehållstillstånd. Jag är nu i 14 vecka av graviditeten. Vi har skickat ansökan till migration men vi får inte beslut till nu . Kan jag gå i Sverige och vänta på beslut där (jag frågar det eftersom jag vet att finns flera exempel att man kan vänta på beslut i Sverige ) .

  Reply
 38. Ingrid Carlsson

  Hej!

  Ett ensamkommande barns familj har fått avslag på sin ansökan om anhöriginvandring pga falska pass (detta enligt Migrationsverket). De har nu skaffat nya modernare pass, men har trots detta fått avslag, nu i Migrationsöverdomstolen. Är detta högsta instansen eller kan vi föra frågan vidare? Familjen nekas även DNA-test.

  Reply
 39. Igor

  Hej
  Jag har fått Avslag på sökt uppehållstillstånd. Sökt om att få flytta till Sverige då min Fru (svensk medborgare) blev sjuk under mitt besök här och är fortfarande kroniskt sjuk och väntar på operation. Min fru hjälper mig skriva detta på svenska. Har 3 veckor på mig att överklaga. Hur ska jag gå till väga. Min fru är orolig och vet inte hur detta ska gå nu och vi vill inte riskera att hon ska bli ännu mera sjuk pga detta.
  Tusen tack på förhand
  Med Vänliga Hälsningar
  Igor

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Igor !

   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Du kan överklaga beslutet till Migrationsverket, för ytterligare handläggning.
   Om du är den sökande, så ska du inte befinna dig i Sverige under hela processen tills du får ett beslut.
   Detta leder till att du har större chans att få avslag.

   Självklart ska din fru inte bli sämre, utan till det bättre.

   Du kan anlita en jurist inom migrationrätt, genom att ge dem ett fullmakt för att överklaga ditt beslut.
   Ta kontakt med en jurist i god tid i sådana fall, då det är enbart 3 veckors tid.

   Önskar er all lycka!

   H I Juristbyrå
   Ronak Rahmani
   08-65 40 55 55

   Reply
   1. Igor

    Hej igen
    Jag befinner mig i Sverige då vi sökt härifrån eftersom min fru blev sjuk under mitt besök. Och jag vill ju inte lämna hennes sida då hon väntar på operation för att avlägsna tumör. Hon mår fruktansvärt dåligt nu när vi fått beslutet att jag måste lämna inom 4 veckor. Vad händer när jag överklagar, får jag stanna tills dom beslutat eller måste jag fortfarande lämna landet inom 4 veckor? Om jag blir tvingad att lämna kan jag lämna in ansökan på svenska ambassaden i mitt hemland direkt jag kommer hem eller måste jag vänta? Så många frågor och så dåligt jag mår av att behöva lämna hennes sida när hon är så pass sjuk 🙁
    Tacksam för svar
    Med Vänliga Hälsningar
    Igor

    Reply
    1. Hijuristbyra (Post author)

     Hej igen Igor.

     Bara av de att du har varit i Sverige under hela processen så ökar det risken för att få ett avslag. Migrationsverket vill helst att den sökande ska vara utanför Sveriges gränser då ärendet är under pågående handling.

     Tyvärr så är det tuff för er båda två. Dock kan ni kan ansöka om en verkställighetshinder. Vilket betyder att du kanske inte behöver lämna landet inom 4 veckor. Rekommenderar att ni ansöker om ett verkställighetshinder, och samtidigt gör en överklagan på beslutet

     Om du inte lämnar landet inom den tid som står i ditt beslut kan du få ett återreseförbud. Då får du inte resa tillbaka in i Schengenområdet under ett år.

     Anlita en kunnig jurist inom migrationrätt, så kan hjälpa er under hela processen.

     Önskar er all lycka !

     H I Juristbyrå
     Ronak Rahmani
     Paralegal
     08- 6840 55 55

     Reply
  2. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Igor !

   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Du kan överklaga beslutet till Migrationsverket, för ytterligare handläggning.
   Om du är den sökande, så ska du inte befinna dig i Sverige under hela processen tills du får ett beslut.
   Detta leder till att du har större chans att få avslag.

   Självklart ska din fru inte bli sämre, utan till det bättre.

   Du kan anlita en jurist inom migrationrätt, genom att ge dem ett fullmakt för att överklaga ditt beslut.
   Ta kontakt med en jurist i god tid i sådana fall, då det är enbart 3 veckors tid.

   Önskar er all lycka!

   H I Juristbyrå
   Ronak Rahmani
   08-65 40 55 55

   Reply
 40. Shrin

  Hej jag skriver angående en vän. Han kom till Sverige 2007 och flydde pga religiösa skäl. Han fick avslag 2008 och skulle bli hemskickad. Han sökte asyl 2012 igen och under dem åren borde han här olagligt. Men även då fick han avslag. Nu har han fått avslag två gånger. Finns det något som han kan göra för att hans fall ska prövas om. Han kan inte återvända tillbaka till hemlandet som är Irak för då blir han förföljd. Kan han söka arbetstillstånd nu istället för uppehållstillstånd utan att behöva åka tilllbaka till hemlandet? Alla hans papper har hamnat hos polisen finns det möjlighet att det skickas tillbaka till Migrationsverket för att prövas om igen?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Shrin.
   Tack för att du har tagit kontakt med Migrationsjuristerna.

   Enligt migrationsverkets regler så ska den sökande inte befinns sig inom Sveriges gränser medan en sådan ansökan handläggs.
   Din vän kan ansöka om arbetstillstånd i Sverige och stanna kvar om han uppfyller kraven så som
   * Arbetat i minst 4 månader på de arbetet han har.
   * Det ska ha kommit in en ansökan om spårbyte till migrationsverket inom 2 veckor som beslutet om avslag.

   När avslaget har kommit till din vän, så fanns / finns det möjlighet att lämna in ansökan om arbetstillstånd.
   Har det inte kommit in en ansökan, så måste han tyvärr åka hem till Irak.

   För mera information, kan ni kontakta oss via tel.

   H I Juristbyrå
   Ronak Khashmani
   Paralegal
   Adress : Rissneleden 136
   174 57 Sundbyberg
   Tel : 08 68 40 55 55

   Reply
 41. Raad Jirjis

  hej
  jag är gift har min fru bosatt i Österrike med Österrikisk upphålltillstånd fru har bor där
  vi har lämnat in ansökan till migrationverket
  alla intervjuer genom för
  jag som är hennes man medborgare i Sverige
  sedan mångar år har egen bostad 2 arbetsgivare
  tillsvidare anställd med hög inkomst
  vi har väntat i 14 månader på et beslut från migrationverket jag fattar inte varför skall tar långt tid för ett beslut.
  kan ni hjälpa mig, hur jag ska göra?
  Hälsningar Raad Jirjis

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Raad J.
   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Tyvärr är det så att väntetiderna på beslut som skall fattas av migrationsverket dröjer längre än vad det är beräknat.
   Har ni tagit kontakt med migrationsverket för att se hur långt eran ärende har gått?
   Du / ni kan ge oss ( H I Juristbyrå ) ett fullmakt för att vi ska senare ta kontakt med migrationsverket och se vad som dröjer.
   Har vi ett fullmakt, så kan vi se över ärendet och ifall ni har möjlighet att få en förtur.

   Tack, önskar er lycka till !
   Ronak Khashmani
   Paralegal H I Juristbyrå
   Rzissneleden 136, 174 57 Sundbyberg Stockholm
   Tel : 08- 68 40 55 55

   Reply
 42. Emelie

  Hej igen,

  Jag fick inget svar på mitt inlägg. Så jag försöker fråga igen. Det jag undrar är om det verkligen inte finns någon slags begränsning för hur lång tid det får ta för migrationsverket att ge besked på ansökningar om uppehållstillstånd? Kan man få hjälp med att skynda på ärendet på något sätt? Eller åtminstone få reda på vad det är som dröjer?

  Tack på förhand, hoppas på svar.

  Reply
 43. Pär Petersson

  Hej!

  Min flickvän kommer från Yemen och är asylsökande i Sverige. Själv är jag svensk medborgare sedan födseln. (Vi träffades i Sverige.) Hennes ärende kommer antagligen inte att handläggas inom snar framtid, då köerna hos migrationsverket nu är väldigt långa. Vår fråga gäller giftermål. Jag utgår från att det inte finns något hinder för oss att gifta oss, så länge hindersprövningens krav uppfylls. Men hur påverkas hennes asylprocess av att vi gifter oss? En annan fråga utgår från att jag läst att en maka/make skall söka om uppehållstillstånd vid äktenskap från hemlandet. I detta fall då hon redan har ett asylärende på gång, kan detta bli aktuellt? Situationen med kriget i Yemen oroar mig ifall hon, Gud förbjude, skulle få avslag på sin ansökan och tvingas att återvända till krigets Yemen för att ansöka om uppehållstillstånd som min maka. Vi avser att gifta oss, men frågan är hur detta påverkar asylprocessen och när det är klokt att vi gifter oss utifrån denna process. Vi är djupt tacksamma för all hjälp med dessa frågor. MVH Pär P.

  Reply
 44. Aktan

  Hej jag bor i Sverige och är svensk medborgare är gift med en kille som bor i Turkiet och vi har ansökt om familjeanknytning för ungefär 1 månad sedan. Jag vet att det inte har gått jätte länge sen vi ansökte men jag är orolig för dom nya reglerna som kommer troligtvis komma i april. Jag går sista året i gymnasium och har haft ett deltids jobb sen 3 år tillbaka men om försörjningskravet börjar gälla för oss som är svensk medborgare i april så kommer jag inte att kunna hämta hit min man på en väldigt lång tid eftersom att jag pluggar och kan inte skaffa ett heltidsjobb och jag är gravid och ska föda 29 maj 2016 så jag kommer inte att kunna skaffa ett heltidsjobb 1 år efter det under min mammaledighet heller så det kommer ta en ganska lång tid innan jag får hit min man. Jag ska föda och ta studenten till domaren och vill vara med min här då eftersom
  Att det känns jobbigt att alla mina kompisar kommer att vara med sina män/ pojkvänner och jag ensam med mitt barn bara. Och man kan ju inte längre ansöka om förtur så det är en ganska liten chans att jag får beslut tills dess. Jag är orolig och mår dåligt jag kan inte längre umgås med någon eftersom det känna jobbigt att dom
  Är
  Med sina partners och jag ensam. Det går åt helvette i skolan också eftersom att jag bara tänker på detta nuförtiden. Så min fråga är. Vad kan jag göra för att skynda på processen. Kan ni hjälpa mig med detta? PS: min man har varit här på besöksvisum i september och har inte skapat problem här. Då hade vi inte ansökt om
  Familjeanknytning än. Vi ansökte från hemlandet för att det skulle bli så rätt som
  Möjligt.

  Reply
 45. Samar

  Dear…
  I would like to inquire about my situation that I am Syrian, I came to Sweden because my family and boyfriend are here, but I haven’t applied yet for residence in Sweden because of Dublin agreement that I recently had got a Polish resistance which has been expired one year ago.
  I would like to inquire about the possibility to get married here in Sweden and get the residence without forcing me to get out of the country while I am in possession of residence document which has expired less than two years previously.

  I would greatly appreciate any help you might be able to give me.

  Best regards

  Reply
 46. NoMee

  Hi,

  I have applied for the extension of my work permit in August 2015. I am currently based in Stockholm and working in an IT company. I dont see any problem with my case as its a very straight forward scenario but they are taking too long to process it. Now all of a sudden, my grandpa got ill and I have to see him as he is alone but I cannot leave my work and its been 5months with no answer from migrationsverket. What shall I do?

  They are rejecting the request to prioritize my case. Any suggestions please?

  Reply
 47. Maria

  Hej.

  Jag har PUT och tänkte ansöka om svensk medborgarskap pga jag är gift i 3 år med en svensk medborgare. (eller vi är gifta nu i över 6 år, men då vi gifte oss var jag illegalt i landet. Jag är officiell i landet i 3 år nu). Men min man vill skiljas. Hur stora är möjligheterna att migrationsverket godkänner att ge mig svenskt medborgarskap ändå? Är det bättre att ansöka om medborgarskap om 2 år istället? Jag är rädd att förlora PUT. om dom nekar mig medborgarskap nu – finns det risker att dom återkallar PUT också?

  Reply
 48. Marcus

  Hej. Jag är svensk men bor sedan ett år tillbaka i Portugal med min fru och hennes dotter sen förr.
  Dom är brasilianskor. Vi har försökt att få uppehållstillstånd i Portugal men misslyckats än så länge.
  Nu vill vi flytta till sverige. Jag har bostad.
  Min fråga är nu. Måste dom åka tillbaka till brasilien för att ansöka om svenskt uppehållstillstånd? Och isf, kan dom komma tillbaks till europa snabbt med tanke på att deras ”dagar” är förbrukade?
  Tack på förhand.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Marcus,
   Tack för att du kontaktade oss.
   Eftersom ni är gifta kan hon ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till dig. Om hennes dotter är omyndig kan hon med anknytning till mamman också ansöka.
   Enligt huvudregeln måste de åka till hemlandet och sedan ansöka därifrån. Inom vissa omständigheter kan de finnas undantag.
   Du är välkommen att kontakta oss för en mer ingående information och hjälp.

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 49. Johanna C

  Hej,
  Jag har ansökt uppehålltillstånd till min mamma som bor i Colombia. Jag är hennes enda dotter och jag vill självklart ta han om henne när hon blir gammal. Nu är hon 64 år och kan klara sig själv men jag vill gärna att hon kommer så fort som möjligt så hon har möjlighet att lära sig språket och ”komma in i systemet”. Jag har bott i sverige i 3 år, fick permanent uppehålltillstånd aug 2014 och ansökte upphållstillstånd till henne jan 2015. De tog beslutet 9 dec 2015 även när vi aldrig blev kallat till intervju. Jag försökte att ta kontakt med MV för att veta varför vi fick avståg. Igår fick jag veta varför 20160129. I beslutet står att hon har syskon som kan ta han om henne, men jag tycker att det inte är relevant, om 10-20 år kommer syskon att vara lika gamla eller äldre än henne. Migrationsverket säger också att jag kan skicka pengar till henne om hon behöver. Ja, det vet jag, men vem kommer att ta hand om henne då?. Att bo i Colombia är inte lätt om man är gammal, säkerheten som alla vet är inte den bästa. Jag är hennes enda dotter, hon har inga man/pojkvän/sambo. Det är jag som ska betala allt för henne här i Sverige, det är jag som är ansvarig för henne när hon blir äldre. Därför gjorde jag allt möjligt för att lära mig språket snabbt, jag läste SFI i 5 månader, jag hade jobb efter att ha bott i Sverige 1 år, och fick tillsvidareanställning på en bank efter 2 år i Sverige, allt detta för att bli godkänd när jag skulle ansöka för henne. De säger att jag är vuxen kvinna som tog beslutet att flytta till Sverige för att bo tillsammans med min Svensk sambo. Ja, det gjorde jag, alltid medveten om att ansöka uppehållstillstånd till min mamma så hon kunde bo med oss. Min sambo visste också att jag flyttade hit men att jag ville bo med min mamma, och skulle ansöka uppehålltillstånd för henne.
  Tycker ni att det går att överklaga? eller är det rätt beslut från MV?

  Reply
 50. Hassan

  Hej
  Min kusin bor i Iran och undrar om det går att investera i Sverige och istället får han uppehållstillstånd. Eller att starta sitt eget företag och få uppehållstillstånd. För att en advokat i Iran sagt att han måste ha en person i Sverige som åtminstone äger 51 procent av aktieportföljen. Stämmer det?
  Han är 30 år gammal och en afghan man som bor i Iran
  Han är nygift och har inget barn
  Kan ni vara snäll och guida mig i det här ärndet?
  Jag vill gärna att du mejla mig svaret
  Mvh Hassan

  Reply
 51. Jonas

  Hej,

  Jag är svensk medborgare men min fru är amerikan. Vi har bott i USA i snart tre år men planerar nu att flytta tillbaks till Sverige.

  Min fru har redan ett svenskt permanent uppehållstillstånd (vi bodde i Sverige i nästan tre år innan vi flyttade till USA), men det går snart ut och behöver förnyas i mars detta år.

  När jag har läst på Migrationsverkets hemsida om att förnya permanent uppehållstillstånd så låter det lite oklart vad som gäller. Vi är oroliga att hon nekas att förnya sitt PUT eftersom vi varit borta längre än ett år och undrar vilken väg som är klokast att ta när det gäller återflytt till Sverige.

  Helst skulle vi bara vilja flytta tillbaks till Sverige innan uppehållstillståndet går ut och försöka förnya hennes PUT när vi väl är där (i Sverige), eller rekommenderar ni att vi ansöker/förnyar härifrån (USA) och väntar på beslut innan vi flyttar tillbaks?

  Mvh,
  Jonas

  Reply
 52. Amina

  Hej !
  Jag väntar på beslut från Migrationsverket för uppehållstillstånd. Jag är gravid ,24 veckor. Jag har 1 papper från kurator att jag väntar på beslut i Sverige och jag har papper från sjukhuset i Norköping att jag är gravid. Så min fråga är, kan jag vänta beslut om ärendet i Sverige? Kan jurist hjälpa mig? Och hur mycket jag behöver betala för det ? Tackar .
  Hoppas du förstår mig eftersom jag pratar inte så bra svenska 🙂

  Reply
 53. Sebastiaan

  Hej 🙂

  Jag är EU medborgare men bor och arbetar sedan 8 år i SE (hos samma företag). Jag har gift mig efter en 1 års lång distans förhållande med en Keniansk kvinna som jag har träffat under 10 dagars när vi giftade oss.

  Vi har ansökt om familjeåterförening hos migrationsverket i juni 2015. Finns det risk för avslag? Kan man minimera den eventuella risken genom att besköka igen?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sebastian,

   Tack för att du skriver till oss!
   Eftersom vi har inte insyn i ditt ärende så kan vi heller inte uttala oss om den faktiska situationen.
   Migrationsverket är den instans som beslutar i ditt ärende och beslutet grundar sig på många faktorer.

   Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information och hjälp.

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Kontakta gärna oss

   Reply
 54. Imran

  Hej! Jag undrar om hur mycket ska man ha lön för att söka arbetillstånd för hela familjen ? De har sökt asyl och väntar på beslut i fall om det blir ett negativ beslut de vill söka arbetillstånd .

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Imran,

   I din fråga framgår det inte tydligt inom vilken bransch som det är tänkt att jobba inom.
   För att vi ska kunna ge dig bättre råd och förslag måste vi ha mer information om ditt förhållande och vad saken gäller.

   Du är därför välkommen att kontakta oss på HI juristbyrå för vidare rådgivning och hjälp!

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 55. Ammad

  hej jag skulle veta att jag hade skickat inbjuden för min lille bror han är i pakistan han hade änsökt för visum där o fick refusal på en poäng att det finns inte nån proof att han ska lämna land efter visit. kan jag göra appeal och finns det nån advokat som kan hjälpa mej. Jag är svensk medborgare och bodde hä för 6 år .
  Ammad

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ammad,

   Om du har fått beslut om visum som du inte är nöjd med, kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast
   tre veckor från den dagen du fick beslutet. I din fråga framgår det inte när du har delgivits beslutet.
   Vi kan hjälpa dig med att överklaga beslutet under förutsättning att överklagandetiden har ej överträtts.

   Du är välkommen att kontakta oss på HI juristbyrå!

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 56. can jian

  I have been having resident permit of phd since Jan29, 2010. and granted PUT in Sep,2014. So totally 6 years time in Sweden.
  But the it is special for phd on citizenship. You should mention your attention to settle in Sweden , then you can count your phd time. And I did not in 2009, and afterwards I mentioned it depends.

  But I stated in my application that I received incorrect information from Swedish Embassy when I applied for my first permit, the officer (at Beijing Embassy) told me not to fill settlement intention, otherwise I would be rejected. but now MV asked you to state you plant to settle in Sweden in order to have your phd time counted…

  I think this is a huge contradiction, could you help me with this issue?

  Reply
 57. Andreas Stenberg

  Hej. Jag och min fru gifte oss i Thailand innan jul förra året. När vi ansökte om visum så stod det att 45% får inom 8 mån. Väntetiden var då vi sökte 4 mån. Nu när man ringer till dom så säger dom minst 8 mån och blir otrevliga och oförskämd i telefon för man påpekar inom inte minst. Man borde med andra ord höra något inom 8 mån. Nu när jag talat med dom skulle det ta minst 5 mån innan intervju. Detta är ett stort problem då det tar på oss som gifta det tar på mina barn som lärt känna henne som en extra mor och dom hela tiden frågar efter henne, när jag förklarar vad som händer blir dom ledsna och besvikna. Finns det något jag kan göra utöver allt jag gör? Självklart är jag inte ensam i denna situation.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Andreas,

   Tyvärr är det långa handläggningstider på Migrationsverket på grund av den höga arbetsbelastningen som råder i nuläget.
   Det kan därför ta längre tid vid handläggning av ett ärende än det som utlovas.
   Det finns tyvärr inte mycket man kan göra mer än att ringa in och fråga om ärendets gång.

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 58. Ala

  Hej,har man rätt o göra JO anmälan,om man inte har fått interjuv mail efter 9 månader?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ala!

   Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman
   vid handläggning av ett ärende kan man klaga hos JO.

   Du är välkommen att kontakta oss för en mer ingående information och hjälp.

   Med vänliga hälsningar,

   HI Juristbyrå

   08-684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 59. Veronica

  Jag är sambo m en tunisisk man som är här utan visum. Han ska snart åka tillbaka för att ansöka om uppehållstillstånd och jag undrar om chanserna är större att få igenom det om vi gifter oss än om vi bara söker om att bli sambo?
  Tack på förhand!

  Reply
 60. Seher

  hej ! jag har en fråga.jag är gifta sig min man i Turkiet och han är medborgare Svensk.Jag kommer till Sverige 2 år tillstånd.vi är skillnad och skilsmässa slutta. Då jag är 5 månade gravid.Nu mitt barn fött och hon är 6 månade och hon är medborgare Svensk . Hon är gemensam vårdnad.Just nu min tillstånd efter 6 månade sluttat.Jag vet inte.Vad ska göra nu?Jag vilja ha bosätta(uppehållstillstånd)i Sverige.Kan ni hjälpa mig?snälla
  med vänlingen hälsninga
  seher

  Reply
 61. S

  Hej
  jag har en fråga jag har svensk medborgare och min dotter också. Min mans uppehållstillstånd gick slut i december och han kunde inte söka tidigare pga jobbet och han sökte typ 1 vecka efter så blir han utvisad pga av det?????

  Reply
 62. gazze

  hej
  min sambo bor utomlands och hon är gravid i några månader nu
  hon väntar på visum/uppehållstillstånd i 10 månader nu och jag är svensk medborgare . jag ringer migrationen och skickar intyg från läkarna där men de i migrationen säger att man ska vänta i kö de tar inte förturer bla bla bla . är det något ni kan göra i min situation ?? det måste väl finnas nån rätt eller lag som kan hjälpa de i min situation

  Reply
 63. andre

  Hej

  Om man har fått utvisning från migrationsverket och gömmer sig i 1 år och 6 månader, kan man söka om på nytt? anledningen till att jag har fått utvisning var för att jag hade uppehållstillstånd i Bulgarien. Min fråga är om man har lämnat fingeravtryck i Bulgarien försvinner den efter 18 månader eller inte? och i mitt fall fixade jag uppehållstillstånd i Bulgarien så jag antar att det tar ännu längre tid tills det bulgariska uppehållstillståndet försvinner så jag kan söka om på nytt eller hur funkar det exakt?

  Tack på förhand

  Reply
 64. Christer Angerbjörn

  Jag har försökt hjälpa en ung somalisk kvinna med 3 små barn att få stanna i Sverige. Hennes yngsta barn är fött här. Hon har varit sexslav hos Al Shabaab och har PU i Sverige sedan januari 2013. Hennes pappa, mamma och syskon finns här. Pappan till de två yngsta barnen lever som illegal flykting i Etiopien på flykt undan Al Shabaab. Hon har inga nära anhöriga eller något klanstöd i Somalia. Mig hävdar att hon lämnat en oriktig uppgift och att de kommer att väcka ett ärende om utvisning. De vägrar berätta vad som skulle ha varit oriktigt. Hon har begärt flyktingstatus men fått nej på alla punkter utan någon som helst motivering. Allt gick fel från början i samband med att pappan till de två senaste barnen sökte familjeåterförening. Jag följde med som stöd vid den intervju som gjordes med henne och kunde konstatera att handläggaren i protokollet skrivit annat än vad som sas vid mötet. Det blev en konflikt och det har gått prestige i ärendet och det har varit mycket märkliga turer kring DNA mm. Finns det något att göra när MIg har bestämt sig för att utvisa någon oavsett skäl.

  Reply
 65. Izeta Dani

  Hej.Min man har haft arbetstillstånd från 24 april 2013 och 19 mars 2015 ansökte vi om att förlänga tillstånd men vi väntar fortfarande på beslut från migrationsverket.Min mamma blev sjuk och jag kunde inte åka till hemlandet på grund att uppehållstillstånd gott ut och vi ansökte om förtur men migrationsverket tar inte längre emot ansökningar om förtur. Finns nåt annat som man kan göra för att få beslut ? Räknas väntetiden på beslut när man ansöker om permanent uppehållstillstånd?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej,

   Tack för att du kontaktade oss!
   Det stämmer att migrationsverket tar inte längre emot ansökningar om förtur.
   Man kan tyvärr inte göra något mer än att vänta på beslutet.
   Väntetiden räknas från då man lämnat in ansökan om uppehållstillstånd.

   Med vänliga hälsningar,

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 66. Christer

  Kan en två år gammal pojke söka egen asyl i Sverige. Han är född här och lever här men har inte fått något uppehållstillstånd därför man planerar att återkalla mammans mer än 4 år gamla permanenta uppehållstillstånd pga orsaker som MiV vägrar att redovisa. Fadern finns inte i Sverige utan lever som illegal flykting i annat land. Asylskäl finns.

  Reply
 67. Broos

  Hej, jag är utlandsfödd(utanför EU), men har svenskt medborgaskap sedan 10år tillbaka. Jag är dessutom gift med en svensk. Jag vill att min mor ska flytta hit pga hon inte klarar sig själv längre. Hon har varit här förut på besök i 6mån. Vi har läst på migrationsverkets hemsida men känner ändå att vi inte riktigt förstår hur vi ska gå till väga. Vad är det som gäller egentligen?

  Reply
 68. Roula

  Hej det är så att en vän till mig har arbetat i Sverige i ca 5 år han va asyl sökande först och fick utvisning han och hans fru och deras 2 barn.
  Han började arbeta och hela familjen fick arbetstillstånd och när han nu sökte förlängning så fick han avslag.
  Handläggaren ansåg att han inte uppfyller kraven då man måste arbeta 4 av 7 år för att få ett permanent uppehållstillstånd.
  Vid ett tillfälle innan dom fick avslaget så hade dom talat med deras handläggares chef då dom inte fick tag på deras handläggare och han sa att dom borde få permanent uppehållstillstånd och inte förlängning.
  Handläggaren skickade detta beslut till hans arbetsplats också.
  Han har lite tid kvar för att överklaga beslutet men han vet inte riktigt vad han har för rättigheter längre
  Mvh Carola

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej carola,

   Tack för att du kontaktar oss!
   För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt är det av vikt att vi vet lite mer om ditt ärende.
   Du är välkommen att kontakta oss för en närmare rådgivning och vägledning!

   Med vänliga hälsningar

   H I juristbyrå

   08- 684-055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 69. Agnes

  Hej!
  Jag och min sambo har hjort en ansökan den 13 09 2014 till migrationsverket för att kunna bo ihop i sverige. Jag är den som bor i Sverige. Min sambo var på intervjun den 13 03 2015. Det är så att jag är gravid v24 och jag mår inte så bra under min graviditet och jag jobbar samtidigt. Jag har kontaktat Migrationsverket ett flertal gånger och jag får helt olika svar från olika handläggare i enheten i Malmö. Vissa säger att jag kommer bli kallad till en muntlig utredning inom kort och andra säger att det kommer att dröja ett långt tag innan jag kan få en bokad tid för den muntliga utredningen.
  Hjälp!

  Reply
 70. Josefine

  Hej! Har träffat en kille i Sverige som är gift (han har tillfälligt uppehållstillstånd) men efter ha lärt känna varandra känner vi att vi vill satsa på vårt förhållande.. Vilket betyder han måste avbryta sitt uppehållstillsånd med sitt ex, har googlat angående byta partner men blir osäker. Är detta lätt att göra? Byta partner? Finns det någon risk? Han kan väl inte bli hemskickad för söka därifrån?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Josefine,

   Tack för att du kontaktar oss!

   Om du träffar en ny partner kan du förlänga ditt tillstånd.
   För att du ska få förlängt tillstånd krävs normalt att ni kommer att bo tillsammans. Du ska lämna uppgifter om din partners namn, adress och telefonnummer samt personnummer.
   Om ni är gifta kan du visa det genom ett vigselbevis.
   Att ni bor ihop kan du visa genom handlingar som hyresavtal eller köpekontrakt för en bostad där ni båda står med.

   Med vänliga hälsningar,

   H I juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
   1. Josefine

    Tack för snabbt svar. Men hans skilsmässa har ej gått igenom ännu, kan man ändå söka nytt partnervisum och skriva att de har ansökt om skilsmässa. Vet ni många som bytt partner under tillfälligt uppehållstillstånd, det är inga svårigheter direkt?
    Om man fyller i alla blanketter kan man kontakta er och visa så Allt har gjorts på rätt sätt? Mvh josefine

    Reply
 71. V.M

  Hej!
  Jag skriver till er då jag behöver hjälp med mitt ärrende hos Migrationsverket och undrar om det finns något som man kan göra.

  Jag och min fästman ansökte om att han skulle få komma och bo med mig i Sverige i april 2015, jag flyttade ner till Turkiet i September för att vänta in intervju på svensk ambassad m.m. I November blev vi gravida och nu är jag i 21:a veckan. I mitten av Februari 2016 fick jag komma tillbaka till Sverige då jag stannade för länge i Turkiet. Han fick intervju på den svenska ambassaden i början av mars 2016 som allt som allt tog 30 minuter. Vi var glada och tänkte att nu tar det ca 1 månad så att han kan komma till mig i Sverige och vara med under graviditeten.

  En nära bekant till mig hade sin flickvän i Thailand och gick igenom samma process, de fick intervju i slutet av November 2015 och strax innan jul så fick hon tillståndet godkänt och är nu här i Sverige. De är ej gavida. Det finns inga förturer utan allt behandlas efter omständigheterna i ansökningarna nu vilket borde innebära att vi som mest borde ha samma väntetid efter intervju som de fick, då vi enligt min uppfattning har mer omständigheter till att behöva vara tillsammans än de hade.

  Väntetiden för att få beslut var när vi sökte som max upp till 14 månader och det var om man var i den sista kategorin – d.v.s. komplettering av uppgifter efter intervju vilket vi inte ens är i.

  Nu får vi dock som svar från migrationsverket att det kan ta upp till ett år till innan någon ens tittar på vår ansökan och jag ska inte ens nämna att jag är förtvivlad. Jag förstår ärligt talat inte vad det är som händer?

  Jag äger min bostad samt bil, har inte tagit några bidrag. Jag behöver min fästman vid min sida så att vi kan gå igenom denna period tillsammans och glädjas ihop. Han missar redan en massa som vårt RUL som jag var iväg på igår.

  Innan han fick intervjun på svenska ambassade så väntade vår ansökan på att få en handläggare och när den fick det så blev han skickad till intervju, nu får jag reda på att den väntar på en handläggare igen?! Vad hände med handläggaren som vi fick från början? Jag känner mig verkligen uppgiven.

  Jag undrar nu om det finns något man kan göra?

  Visum fick han avslaget innan vi ansökte om uppehållstillstånd med motiveringen att han inte skulle lämna landet när visumet gick ut.

  Reply
 72. Lilla

  Hej! Får migrationsverket tillgång till ens flyguppgifter för flyg inom EU (dvs inom Schengenområdet) t.e.x. när de utreder hemvistkravet ang. en ansökan om medborgarskap?

  Tack!

  Reply
 73. Elias

  Hej,min sambo har varit på interjuv idag,de frågade henne om varför hon har varit illegal i sverge i 2år och varför hon inte har sökt asyl här,så hon svarade att hon har varit rätt att hon kommer få avslag,min sambo kommer inte från ett krig land,och hon ville inte lämna Sverige för hon älskar Sverige min fråga är kommer vi få avslag p.g.a det ? Tack för svaret.

  Reply
 74. Kärleksökande

  Hej,
  Jag har en fråga som kanske skulle se jättevanlig ut, men jag behöver verkligen komma i kontakt med verkligheten och sluta gissa och spekulera över detta som kommer att ske i de närmaste 6 månaderna i mitt oklara liv, jag uppskattar väldigt mycket jobbet ni gör med era raka tydliga svar på frågorna folk har på denna webbsidan
  Först och främst skulle jag vilja säga att jag är en 21- åring kille som kommer ifrån icke-europiskt land, som har flyttat till Sverige för, i drygt, 1 år och 3 månader sedan att bo ihop med min flickvän ”sambo” som är svenskmedborgare, efter en ganska bra kärlek historia vi har tillbringat mest på skype med ett par besök hon gjorde till mitt hemland där träffades vi innan vi bestämde oss att slå våra påsar ihop och resa mig till Sverige, till någon annanstans och börja om ett liv som ett nyfött barn med ett nytt språk, ett nytt jävligt väder, nya seder och bruk, ny miljö, i ett nytt vackert land med alla möjliga underbara omständigheter som alla människor skulle önska sig!
  Vi både två har en arab-ursprung och som ni vet det är absolut inte lätt att vara arab nuförtiden, grejen var så här, i början när hon skulle skicka ansökan om vårat förhållande avgående mitt uppehållstillstånd påpekade hon i själva ansökan att brevet som kommer att innehålla svaret på våran ansöka ska skickas till adressen där hon bor och hade egen lägenhet och egen adress ”där vi skulle bo tillsammans” men samtidigt fanns det ett fält där hon måste skriva hennes gamla adress och hennes gamla adress är ju hennes strikta ofattbara mammas adress, och som ni kanske vet: skit händer ju, då hamnade posten i morsans händer, alltså posten som säger att jag fick UT och kommer att bo med hennes dotter!
  Migrationsverket var väl-medvetna att hennes föräldrar ska absolut inte veta om steget hon kommer att göra med mig, men det visade sig att den som tog hand om våran ansöka struntade i detta avgörande notis vi hade lämnat i ansökan, och när posten hamnade hos morsan fick hon ta reda på vad sin dotter begått för brott, jo jo det är ju ett brott att bo ihop med någon utan att gifta sig, utav den arabiska synpunkten förstås!
  Kära läsare kära tittare, vägen var skitfull från dagen ett! Men vi struntade i all skit vi hörde från hennes mamma och bodde ihop ändå, vi bor i ett fritt land och då ingen kommer tvinga oss att göra något vi verkligen inte vill göra, tänkte vi! Vi bodde ihop ett år men för ungefär 3 månader sedan, plötsligen och från ingenstans, kom hennes mamma på att hon har hittat hennes dotters partner och de ska gifta sig så fort som möjligt, hennes morsa tvingade henne under hot att lämna mig, och det lyckades hon med!
  Vi har flyttat isär, nu bor jag själv, hon har adresserat sig hos sin mamma, och jag gör mina vanliga rutiner jag brukade göra, jag går på komvux och har enbart två kurser kvar att läsa att kunna söka till universitetet i Sverige, dessutom jag jobbar i timvikariat hos kommunen och försörjer mig själv, och aldrig har tagit ett slags bidrag från staten, jag fick jobba och slita i den senaste tiden!
  Jag kommer att söka att förlänga mitt temporära uppehållstillstånd i sista oktober, en månad innan det tar slut, med ingen möjlighet att få söka asyl, därför att landet jag kommer ifrån har inte något krig eller någon fara att fortsätta bo i, dvs ingen utväg med asylsökande lösning!

  Tänkte vara ärlig och kontakta migrationsverket och tala om detta som hade egentligen skett, men jag känner mig rädd! Och det känns pinsamt! Och här står jag vilsen bland negativa tankar och gissningar utan att kunna komma fram till något rakt svar på båten jag befinner mig i! Jag blev kär i Sverige och kan verkligen inte lämna henne, men jag undrar om Sverige älskar mig lika mycket som jag gör!

  Undrar om ni har gått genom något likadant, överraska mig med svaret, oavsett sanningen!
  Jag hoppas om jag kan komma i kontakt med er på något privat sätt!

  Tack för mig
  Mvh

  Reply
 75. Rabbi

  Hej,

  Idag arbetar jag som en tidningsbud och har arbetstillstånd. Snart blir det 48 månader och jag ska ansök for permanent arbetstillståndet. I dem 48 månader,har jag en månads lägre lön än 13000 kr. Jag har varit i mitt land för en akut och stannade där på 14 obetalda semester dagar och en tjänstledig dag. Jag undrar om min ansökningen blir avslås av Migrationsverket för den enda månad.

  Mvh,

  Reply
 76. Amina

  Hejsan , kom till Sverige slutet av 2008 , som 13 år . Det var min pappa som hämtat mig hit . Jag har aldrig sökt främlingspass , däremot 06/4/2015 har jag sökt svensk medborgare . Nu det har gått mer än ett år och fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket . Jag vill åka utomlands p.g av att hälsa min mor som är sjuk . om jag skulle söka på främlingspass det kommer ta lång tid 9-13 enligt Migrationsverketswebsida . Vad kan jag göra behöver akut pass för att åka snart . Skulle ni hjälpa mig . Tack för svar .

  Reply
 77. Robert

  Hej, min svåger som är medborgare i ett icke EUland har haft ett arbetstillstånd för att jobba som personlig assistent åt vår son i Sverige. Han har nu jobbat här i mer än 4 år. Han ansökte för två år sen om förlängning. Nu verkar MV komma fram till att han inte ska få förlängt pga att han ett år tjänat strax under anställningserbjudandet men över minimilönen som MV kräver i genomsnitt och några månader tjänat mindre än minimilön. Medellönen har varit rejält över anställningserbjudandet alla andra år och de lägre lönerna har vi förklarat. De lägre lönerna har berott på att han själv fyllde i sin tidrapport fel vid två tillfällen, att han pga den pågående ansökan om förlängning inte kunde följa med familjen på semester till sitt hemland och att han tog ledigt ca en månad och reste hem för att gifta sig under de två första åren. Då pengarna kommer från Försäkringskassan så är det svårt att betala honom lön när han befinner sig i ett annat land än vår son. Året han tjänade några hundralappar under anställningserbjudandet så jobbade han mindre pga SFI och GRUVstudier. Felet/felen som har begåtts handlar också om att vi har en mycket tuff situation med vår handikappade son som periodvis inte alls ger oss möjlighet till sömn under rätt långa perioder. Det känns också som att handläggaren på MV försöker få tiden att gå då hon vet att min svågers pass går ut i Maj och han då måste lämna landet för att kunna ta sig hem överhuvudtaget. Hans hemland har ingen ambassad i Sverige. Är det någon mening att överklaga ett eventuellt negativt beslut? Eller är vi helt körda? Vi kan skicka in ny info till handläggaren någon tid till innan hennes beslut kommer att tas. Om det finns en rimlig chans så vill vi ha hjälp!

  Reply
 78. Noémi Fabian

  Hej! Jag har bott i Canada i 3,5 år och kom nyligen tillbaka till Sverige. Jag vill jätte gärna åka tillbaka, men behöver hjälp med att skaffa ett jobb visum då det är väldigt krångligt.
  Jag har redan använt mig utav working holiday och young professionals och kan inte ansöka om de igen.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Noémi,

   Tack för att du kontaktade oss!
   För att vi ska kunna besvara din fråga samt hjälpa dig efter ditt behov behöver vi veta mer om din bakgrund för att kunna ge dig relevant vägledning.
   Du är därför välkommen att höra av dig till oss på H I juristbyrå för en närmare rådgivning!

   Med vänliga hälsningar,

   H I juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 79. Simon

  Hej!

  Min flickvän vill flytta till mig i Sverige ifrån Japan efter hennes studier är klara nästa år.
  Vi tänkte att det är bättre att söka nu eftersom det tar så lång tid innan man får beslut.
  Jag undrar då om hon kan besöka mig i Sverige med automatiskt turistvisum, så som på Julafton om hon nu under tiden väntar på uppehållstillstånd.

  Om det är ej möjligt, så kan vi inte träffas på ett år! Vilket är sinnessjukt.
  Eftersom hon är student, så är hon mer flexibel än mig, då jag ska börja jobba.

  Tack för svar!

  Reply
 80. Anita

  Hej, jag har gift mig en gång med en man som fick uppehåll genom mig och flyttade från Afghanistan till Sverige. Så fort han var här märkte vi att vi inte kunde vara med varandra. Och jag ansökte om skillsmässa, vilket han vägrade att samarbeta. Vi fick trots allt skilja oss och nu har det gått några månader sedan vi är skilda. Jag undrar nu om det skulle vara problem för mig att gifta mig med en jag har träffat och är kär i, igen från utlandet?
  Kommer det att uppstå problem, eller kommer han alltså få avslag om vi ansöker om uppehåll till honom, eftersom jag vill så gärna att han kommer till mig efter att vi har gift oss, men jag vill absolut vara säker på att det är möjligt?

  Tacksam för svar!

  Reply
 81. Johan Classon

  Hejsan!

  Min flickvän kommer från Brasilien och vill flytta till mig (dvs, ansöka om uppehållstillstånd för att bli sambo med mig). Vi har läst att en person som startat ansökan om uppehållstillstånd helst inte skall komma till landet förrän ansökan är beviljad, då detta kan användas som grund för avslag.
  Jag kan förstå om väntetiden för att få ansökan behandlad är ett par månader.. men nu är väntetiden 14-15 månader i just detta ärendet. Praktiskt betyder ju detta att hon inte får komma till Sverige på 14 månader, ens som turist, och det finns ju ingen garanti för att svaret blir positivt heller. Detta känns väldigt underligt och tråkigt. Speciellt underligt är det då det är viseringsfritt mellan Brasilien och Sverige för turism.. jag förstår då inte anledningen till att hon inte skulle få komma hit.

  Om det nu är så att svaret inte får ankomma när hon är i landet är det väl OK för henne att komma hit så länge vi är säkra på att svaret inte kommer under tiden hon är här..?

  Skulle ni kunna hjälpa mig få rätsida på detta? 🙂

  Mvh
  Johan

  Reply
 82. Donna

  Hello, I tried calling you several times today, and I’m not getting through for some reason. If your website does not have many Facebook Likes, why would someone visit your Facebook Fanpage? People Like you when other people like you. The more people that LIKE your website and fanpage on Facebook, the more credibility you will have with new visitors. It works the same for Twitter, Instagram and Youtube. When people visit your page and see that you have a lot of followers, they now want to follow you too. They too want to know what all the hype is and why all those people are following you. Get some free likes, followers, and views just for trying this service I found: http://shrtlnk.de/7w9i

  Reply
 83. samanta

  Hej jag har en fråga jag har permanent uppehållstillstånd och har bott är i sverige nästan 5 år.Jag har hittat en kille är i sverige han är från serbien och vi har fåt barn tilsamansi mars 2016 han är bara 2 månader .min man har inte uppehållstillstånd. jag vill veta om kan vi ansåka om uppehållstillstånd utan att han lämnar sverige för att han är redan här i sverige så tenkte att ansåka her ifrån men vet inte hur ska jag göra jag behöver honom för att han helper mig.

  Reply
 84. Agi

  Hello there, I need some help, I send my mum and invitation 2 years ago to visit us over, she was rejeckted and their reason was because my incomes was Low. This time I asked my husband to invite her because his incomes is high and they denied her again and their reason is she didnt stat her reason for visit and is clear in the form that is a family visit. I need to appeal but need some help. Can you guys help me. She is just coming to visit nothing else.

  Reply
 85. Anna

  Hej. Vill fråga om min väninna som vill gifta sig med finsk och svensk medbörjare. Han är båda finsk och svensk medbörjare. Hon frågar om ska hon lämna Sverige att vänta ut sitt uppehållstillsånd eller hon får stanna kvar och vänta sitt uppehållstillstånd här???

  Reply
 86. L Jung

  Hej, jag undrar om det är värt att anlita en egen advokat/jurist i ärende som gäller ensamkommande barn placerad i HVB för ensamkommande. Saken är ju att Migrationsverket tilldelar ett biträde. Men jag funderar på om chanserna ökar om ungdomen väljer en specialist inom området. Ungdomen i detta fall är från Afghanistan.

  Reply
 87. Salem

  Hej! Min vän kom till Sverige på grund av samboförhållande. Fick då två års uppehållstillstånd. Förhållandet tog slut. Eftersom han hade fast anställning sökte han om uppehålls och arbetstillstånd strax innan tillståndet skulle upphöra. Min vän har väntat på beslut i längre än två år. Nu hände det att han blev uppsagd från arbetet. Min fråga är: har han rätt att söka nytt jobb trots att han inte har något gällande tillstånd?. I så fall vilka krav ställs?. Får han jobba som timanställd?. MVH Salem.

  Reply
 88. Somaya

  Hej,
  Jag är svensk medborgare och är gravid i vecka 37. Min man som kommer från Libanon har ansökt om uppehållstillstånd den 13 feb 2016 alltså för ca 4 månader sen.
  Vi planerar att leva i sverige tillsammans med vårt kommande barn. Jag har kontaktat migrationsverket flera gånger och frågat om att få förtur men alla säger att det inte finns förtur längre. Så min fråga är : finns det verkligen inte förtur längre för gravida kvinnor ? Om ja, finns det inte något sätt man kan göra så att min man kan vara vid mig vid barnets födsel? Vad säger lagen angående min situation ?
  Väldigt tacksam för svar!

  Reply
 89. shawki k.

  Hej,
  jag är gift med en tjej och hon bor I irak,vigseln är registrerad I sverige och på skatteverket..Vi har snökt om uppehållstillstånd för min fru för att flytta till mig I sverige.Vänta tiden hos migrartionsverket är ca 18 månader för handläggningen av ärendet.
  Jag frågade ambassaden om man kunde komma på besök till sverige medans man väntar sitt ärende och den processen,svaret var JA,man får besöka släkten om man uppfyller och lämnar in dom handlingar de kräver….och så gjorde vi det…men fich avslag!!
  Ambassaden sager att ni är gifta,om hon kommer hit så åker inte hon tillbaka till sitt hemlandet!

  Hur ska jag ändra deras tro på den punkten!

  MVH

  Shawki k.

  Reply
 90. shawki k.

  Hej,
  jag är gift med en tjej och hon bor I irak,vigseln är registrerad I sverige och på skatteverket..Vi har snökt om uppehållstillstånd för min fru för att flytta till mig I sverige.Vänta tiden hos migrartionsverket är ca 18 månader för handläggningen av ärendet.
  Jag frågade ambassaden om man kunde komma på besök till sverige medans man väntar sitt ärende och den processen,svaret var JA,man får besöka släkten om man uppfyller och lämnar in dom handlingar de kräver….och så gjorde vi det…men fich avslag!!
  Ambassaden sager att ni är gifta,om hon kommer hit så åker inte hon tillbaka till sitt hemlandet!

  Hur ska jag ändra deras tro på den punkten!

  även fövaltningsrätten har avslagit ansökan och gått på samma linje som ambassaden fast ´båda hon och jag har väldig goda förutsättningar för att vara tro värdiga och skötsamma

  MVH

  Shawki k.

  Reply
 91. Johannes

  Hej! Jag och min Australiska flickvän träffades i Bali Januari 2014. Vi bestämde oss för att vi ville vara tillsammans, så jag flyttade ner till henne på ett Working holiday visum i juli 2014. För att stanna där nere ansökte min arbetsgivare om att sponsra mig att stanna genom arbete, men ansökningen var bristfällig från arbetstsgivaren och gick aldrig igenom, därför jag var tvungen att lämna landet i November 2015. Då valde vi att flytta till Sverige istället, och i Januari 2016 hämtade min flickvän ut sitt Working Holiday visum här på Migrationsverket. Vi vill nu stanna i Sverige, och eftersom vi inte har något kvar i Australien(även visummässigt för min del) är detta det enda alternativet för oss. Vi har såklart kollat alla valmöjligheter vi har, och ett sambovisum verkar vara det vi ska ansöka om. Kan vi göra detta medans vi fortfarande är i Sverige, och vad händer om det inte blir accepterat i tid? Är det någon fördel om vi gifter oss?Hon har 7 månader kvar på sitt Working Holiday visum och har fått ett svenskt personnummer. Hon är utbildad tandsköterska med 10 års yrkeserfarenhet, men jobbar för tillfället som servitris.
  Det här är såklart fyllt av ångest för oss eftersom allt vi vill är att få vara tillsammans.
  Tacksam för all hjälp vi kan få!
  Bästa hälsningar
  Johannes

  Reply
 92. Irina

  Hej ,
  Jag heter Irina och jag ansökte för asyl i november 2015.
  Jag jobbar nu, men jag har fått ett annat jobb och skulle börja i augusti.
  Jag vet att man får jobba minst 4 månader under asylproccessen att få ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.
  Hur lång tid tar att få besluttet och vad skulle hända om man har jobb men man har fått avslag.

  Vänliga hälsningar

  Irina

  Reply
 93. Marcus Söderbom

  Hej!
  Jag är svensk medborgare, bor i Portugal med min fru och dotter som är brasilianska medborgare. De har båda Portugisiskt uppehållstillstånd.
  Vi vill flytta till Sverige i sommar.
  Mitt bekymmer är regeln om att de måste vänta utanför Sverige till beslut om uppehållsrätt har tagits. Detta är inte aktuellt.
  Jag hörde från en jurist vid ett tidigare tillfälle att vi kan kringå denna regel tack vare deras uppehållstillstånd i Portugal. Vet du om detta stämmer?
  Är det här något som ni kan hjälpa till med?

  Tack på förhand
  Marcus

  Reply
 94. Ajay

  Hi,
  I applied for permanent residency in month of March 2016. But haven’t got any case holder yet. And my visa gonna be finish by next month. If I can get some guidance from you?

  Reply
 95. Farook

  Hej! Jag heter miah. min fråga är ni jobbar med bara asyl sökande ? eller alla ärende? tex någon som kommer till sverige och
  får inte förlängd uppehållstillstånd . kan ni häjlpa med den ärende. om ni kan hur jag ska kontakta eller med vem? Första
  rådgivning är kostnad free? snäla kan ni mejla mig?

  Reply
 96. Tonia

  Hej! Jag och min pojkvän har varit tillsammans 3 år vi har känt varandra i 6 år. Han är Hazara från Afghanistan. Han kom till Sverige papperslös slutet av 2010. Sökte asyl Fick avslag och överklagade (3 gånger totalt) Och fick avslag på alla tre överklaganden. Blev utvisad 27/11- 2012 och lever som papperslös, i år hade det gått 4 år sedan sista avslag. Hur tar vi oss vidare o söker igen?Ska vi söka sambo? eller hur ska man göra? Vi vill så gärna ha en framtid tillsammans och jag är villig att göra allt för att han ska få stanna förutom att han åker tillbaka. Jag själv är svensk medborgare född i Sverige.

  Reply
 97. Nasser Adem

  Hej
  Jag har en syster son som kommer från Eritrea och är asylsökande och Migrationsverket överväger att ge honom tidsbegränsad uppehållstillstånd fast han har sökt asyl sedan 2014-07-07 och har gjort språk test och flera intervju med olika handläggare. problemet är att han kom till Sverige via Sudan och hade skaffat Sudansekt pass och reste till Egypten och ansökt om visum till Polenland men fick avslag. Då gick han till Libyen och kom till Sverige via medelhavet. Migrationsverket uppger att han är sudanes fast han har Eritreas legitimation och födelsebevis samt körkort och bevis på att han var med på militärtjänsten i Eritrea.
  Nu har Migrationsverket bett honom att ansöka om främlings pass för att sedan ge tidsbegränsad uppehållstillstånd i den. han har ansökt om Eritreans pass på ambassaden i Stockholm men det kan ta upp till 6 månader tills den är klar. vi är oroliga det han skickas tillbaka och behöver rådgivning. Tack. MVH / Nasser. ni kan nå mig via 0736341918

  Reply
 98. Nasser Adem

  Hej
  Jag har en syster son som kommer från Eritrea och är asylsökande och Migrationsverket överväger att ge honom tidsbegränsad uppehållstillstånd fast han har sökt asyl sedan 2014-07-07 och har gjort språk test och flera intervju med olika handläggare. problemet är att han kom till Sverige via Sudan och hade skaffat Sudansekt pass och reste till Egypten och ansökt om visum till Polenland men fick avslag. Då gick han till Libyen och kom till Sverige via medelhavet. Migrationsverket uppger att han är sudanes fast han har Eritreas legitimation och födelsebevis samt körkort och bevis på att han var med på militärtjänsten i Eritrea.
  Nu har Migrationsverket bett honom att ansöka om främlings pass för att sedan ge tidsbegränsad uppehållstillstånd i den. han har ansökt om Eritreans pass på ambassaden i Stockholm men det kan ta upp till 6 månader tills den är klar. vi är oroliga det han skickas tillbaka och behöver rådgivning. Tack.

  Reply
 99. Jasmine

  Hej! Jag är en tjej som är 19 år gammal och är svensk medborgare och har bott i Sverige hela mitt liv (men har persiskt ursprung). Jag träffade min nurvarande kille (som jag är förlovad med) under hans vistelse i Sverige då han var asylsökande från Albanien. För 3 månader sedan avbröt han sin asylsökan för att åka till Albanien då han kände att det var omöjligt för han att få asyl i Sverige när man kommer från Albanien, så han gick till migrationsverket i Uppsala och fyllde i signerade alla papper som behövdes. När det var klart väntade vi på att åka då vi hade en biljett tillsammans (vi skulle hjälpa hand familj eftersom de har ganska allvarliga problem ekonomiskt) men 2 veckor innan avresedatumet berättade hans syster som bor tillsammans med sin man i Italien, att de hade ett jobb till honom – vilket han har velat ha en väldig lång tid. Det hela ledde till att han åkte till Italien och jag ensam till Albanien för att hjälpa familjen och därefter åkte jag till Italien och befinner oss där nu sedan 2 månader tillbaka ungefär. Vi bor hos systern och han jamobbae varje vardag, men problemet är att vi ser en framtid i Sverige tillsammans men för de beslut han gjorde så fick han återreseförbud i ett år (tror jag). Men vad ska vi göra i ett år? Vi har länge planerat att gifta oss snart för att få samma efternamn och bli man och fru. Men måste vi vänta ett år för att söka uppehållstillstånd som gifta eller kan man göra det oavsett återreseförbud? Vet du något man kan göra eller är det hopplöst? Kan sökandet av uppehållstillstånd som gifta få avslag pga detta under återreseförbudet eller efter det?

  Behöver råd från någon som kan det här, väntar hoppfullt på svar så snabbt som möjligt.

  Tack i förhand!

  Reply
 100. Emiliano

  Hej!
  Ja heter Emiliano och behöver hjälp rådgivning från er.

  Det är så att ja är svensk medborgare och min man turkisk medborgare och vi gifte oss i år i maj sedan så har vi sökt om uppehållstillstånd för min man i Sverige och Migrationsverket säger att väntetiden är 8-20 månader dock så kan vi inte vänta så länge för att situationen i Turkiet är oroligt som ni kanske också har hört och sett på nyheterna… Ja undrar om vi kan få hjälp från er för att vi är oroliga över våran liv för efter militärkupp försöket så har presidenten sagt till folket gå ut på gatorna skydda landet från militärkupp osv men detta utrop har lett till andra saker så som islamisterna i Turkiet har börjat gå ut på gatorna och patrullerar samt hotar människor till döds om dem inte lyder dem och dem har hotat oss flera gånger för att vi är ett gay par, dem har börjat med mörda homosexuella trans lesbiska människor men det görs i smyg för att medierna ska inte höra detta.. Ja och min man är jätte oroliga över allt som händer och är dödshotade varje dag vi vet inte bara när det är våran tur och vi vill inte vara här tills vi får svar från Migrationsverket vad kan vi göra hur kan vi gå till väga?? Snälla hjälp oss

  Med vänlig hälsning, emiliano& ugur

  Reply
 101. Adel

  Visum ärende.
  Jag behöver hjälp att skriva överklagandet mot migrations domstol beslut om visum ärende. kan ni hjälpa ?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Adel,

   Tack för att du skriver till oss!
   Vi kan givetvis hjälpa dig med din överklagan. Du är välkommen att kontakta oss för närmare vägledning gällande ditt ärende.
   Vi kan boka in en tid och se över ditt ärende samt ge dig råd om huruvida vi kan gå vidare.

   Med vänlig hälsning,

   H I Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 102. Maj

  Hej,

  Mitt namn är Maj och jag kommer från Asia och har bott i sverige i 8 år (Sen 8/2008). Första 3 år bott jag som en student, vilket kanske inte räknas som hemvisst tid. Sedan fick ett arbetstillstånd den 8/2011pga ett jobb. Men jag bytte min arbettillstånd till uppehållsrätt/uppehållskort från 5/2013 eftersom jag har varit sambo till en EU medborgare i Sverige. Min sambo har bott i sverige nästan 5 år och vi bor tillsammans.

  När jag räknar min hemvissttid i sverige då är det redan 5 år (8/2011-nu) och har alltid haft ett fast jobb. Min sambo har också jobbat senaste 3 år, fast ingen av oss har sökt till permamnent upphålltillstånd. Jag har aldrig döms till fängelse och böter och har inga skulder hos Kronogfonden.

  Då tänkte jag söka direkt till Svensk Medborgareskap men är lite oklart att hur migrationsverket ränkar hemvisst tid, framförallt på mitt ärende eftersom jag har två olika status i dessa senaste fem år.

  I detta fall, kan Jag söka till svensk medborgarskap?Vems arbete som gäller mest på detta ärendet, räknas det min eller min sambos arbete ? vilka kravet behöver jag fylla upp i samband med mitt situationen?

  Jag ser fram emot att höra av.

  Mvh,
  Maj

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Maj,

   Tack för att du skriver till oss!

   Som huvudregel gäller att som hemvisttid för kravet att ansöka om svensk medborgare, räknas din tid i Sverige med tillstånd för bosättning.
   Studier kan i vissa fall få räkna in tiden med uppehållstillstånd om du till exempel har studerat på doktorand nivå.
   För att vi ska veta exakt vad som gäller för dig och din sambo behöver vi sätta oss in i ert ärende och få mer information.

   Du är därför välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,

   H I Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 103. Breu Hayal

  Hi,
  I have lived 2 years on work permit and 3 years as EU family member (total 5 years in sweden). Howevee I come for Non EU countires.
  Now am I eligible to apply for long term resident permit in sweden? Are My work permit and family Member visas counted together as staying period in sweden ? I Would like to get help reagdring required documents.
  Mvh
  Breu

  Reply
 104. Omar

  Hej

  Mitt namn är Omar, jag har ansökt om anknytning för min blivande Fru från Irak att komma till Sverige, jag lämnade ansäkan den 19/6 via migrationsverketshemsida. Jag är Svensk medborgare och har bott i Sverige i ca 18 år. På migrationsverketshemsida så är väntetiden för anknytningsärenden 15-18 månader men när jag läser hur folk lider med väntetider som många gånger blir längre än 18 månader så blir jag deprimerad och orolig. Vad kan ni hjälpa till med för att på något sätt kunna korta ner väntetiden??

  Mvh
  Omar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Omar,
   Tack för att du vänder dig till oss med din juridiska fråga!
   Migrationsverket har beslutat och myndigheten tar ingen ställning till förtursbegäran. Det finns inte mycket vi kan göra för dig gällande handläggningstiden. Du kan själv, ibland, höra av dig till Migrationsverket för att se hur det går med processen.
   Vi önskar dig all lycka och du är välkommen att höra av dig till oss om du har flera frågor.

   Med vänlig hälsning,
   H I Juristbyrå

   Reply
 105. Pari Salehi

  Hej

  Jag ska gifta mig med en kille ifrån Iran och vill att han flyttar till sverige. Min kille har bott i Tyskland tidigare (2010-2014) men förlorat uppehållstillståndet då han åkte tillbaka till iran 2014 och ej återvände. Jag undrar nu hur det kommer att påverka oss när vi gifter oss och sedan söker uppehållstillstånd till honom. Kan han få uppehållstillstånd i sverige med tanke på tidigare situation?

  Tacksam för lite rådgivning om hur det kan påverkas

  Med vänlig hälsning,
  Pari

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Pari,
   Tack för att du vänder dig till oss med din juridiska fråga!
   Med den information som jag får av dig kan jag, för närvarande, inte se några hinder med att din kille ska kunna få ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig om inte han har i sitt utvisningsbeslut även tilldelats återreseförbud.
   Läs mer om din från gällande uppehållstillsånd på grund av anknytning här.
   Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Migrationsjuristerna!

   Reply
   1. Pari salehi

    Hej

    Tack för ett snabbt svar.
    En fråga bara, hur vet vi om han har tilldelats återreseförbud eller ej??
    Vad menas med det?

    Tacksam för svar

    Reply
    1. Hijuristbyra (Post author)

     Hej Pari,
     Det verkar som att han inte har fått återreseförbud för annars så hade han blivit delgiven om det. Migrationsverket brukar inte besluta om det om man respekterar deras krav på att lämna Sverige inom bestämd och angiven tidsfrist.
     Återreseförbud är ett beslut som Migrationsverket kan fatta när utlänningar inte lämnar Sverige inom det tid som står i beslutet eller när migrationsverket överenskommer med sökanden. Detta förbjuder utlänningar att efter utvisningen kunna resa till Sverige. Tidsfristen varierar men brukar vara på 1 år vid mindre misskötsamhet.

     Med vänlig hälsning,
     H I Juristbyrå

     Reply
 106. laura De Maria

  Hej jag har ett par kompisar nyanlända i Sverige som har lite problem. Mannen (amerikansk medborgare) har fått ett fast jobb här har fått personnummer, hans fru (EU medborgare) samt deras två gemensamma barn har problem att få personnummer.
  De bli hänvisat till olika enheter… Jag kan inte alla detaljer av historian, men tänkte ändå höra med om ni kan hjälpa till

  mvh
  laura

  Reply
 107. NN

  Hej.
  Hoppas ni kan ge mig rätt vägledning.
  Jag har arbetsuppehållstillstånd t o m oktober. Då har det gått två år.
  Det som har hänt att företaget som jag sökte på och har uppehållstillståndet på har blivit uppköpt av ett annat företag. Det nya företaget har nytt namn och organisationsnummer. De köpte upp hela verksamheten med inklusive personalen (jag är en av dem). Nu när jag skall ansöka under denna månad. Skall jag ansöka som förlängning på befintliga uppehållstillståndet eller skall jag söka som ett nytt ärende och börja från början? Skall då arbetsgivaren utannonsera min tjänst eller behövs det ej. Då de uppköpte det gamla företaget. Tack för hjälpen på förhand

  Reply
 108. Yaniurkis

  Hej

  Jag var tidigare asyl sökande i Sverige Migrationsverket har avslå tidigare mot mig. Jag har förfråga om arbetstillstånd. Jag jobbar i samma företag sedan 2015-08-01. P.g.av mitt hälsotillstånd jag kunde inte jobba heltid. Mitt arbetsgivaren har bjudet mig heltidstjänster efter jag börja att må bättre jag har en fastanställd erbjudande med företaget nu men Migrationsverket nekad mig tillstånd endå. Kan ni hjälpa mig jag vet inte vilken väg ska jag ta.

  Reply
  1. Adam

   Hej!

   Jag lämnade en ansökan för förläggning 8 Mars 2015 och det stod att det tar upp till 18 månader för att få ett beslut. Nu har det gått 18 månader och jag inte än fått ett besked.

   Jag undrar om det finns en myndighet eller en aktör där kan man få hjälp för att få ett beslut. Alltså som kontrollerar vad Migrationsverket gör.

   Reply
  2. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Yaniurkis,

   Tack för att du kontaktar oss! Om du arbetat under tiden som du väntat på ett beslut i din asylansökan, så kan du ansöka om arbetstillstånd om du fått avslag på din ansökan. Det finns förutsättningar som måste föreligga dock. Exempelvis ska man ha arbetat 4 månader innan man fått avslag.

   Det framgår inte av din fråga några detaljer om ditt anställningsförhållande, inte heller på vilka grunder Migrationsverket nekat dig ett arbetstillstånd. Du är därför välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för att berätta mer om de olika omständigheterna så ska vi ge dig en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 109. JL

  Hejsan!
  Jag är Afghansk medborgare och har bott i Sverige snart 8 år. Jag fick avslag i mitt ärende första gången hos migrationsverket. jag fick två ytligare avslag hos migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. efter ett och ett halv år som jag har bott i Sverige fick jag en ny prövning hos migrationsverket p.g.a nya information. och efter 2 och ett halv som jag bott i Sverige fick jag permanent uppehålls tillstånd och också beviljad flykting förklaring status nivå. Jag skulle veta hur länge och från och med när ska jag räkna för att ansöka för svensk medborgarskap? Tack i förhand

  Reply
 110. Frida

  Hejsan.

  Jag har gift mig med en man ifrån Georgien och vi vill såklart kunna bo ihop i Sverige. Vi gjorde en ansökan ifrån Georgien i slutet på Juli (med otrolig otur så gjorde vi det precis en vecka efter den nya lagen om försörjningskrav trädde i kraft), och vi har inte hört något från dem än, men kommit fram själva till att det inte kommer godkännas.

  Saken är den att jag är inkapabel att arbeta (25 år gammal på aktivitetsersättning), och får tillräckligt med pengar för att försörja mig själv, men inte två personer, enligt den nya lagen. Han är däremot fullt utbildad och kapabel att arbeta. Ska jag som ”handikappad” nekas att ta min man till Sverige (jag är svensk medborgare och född här), för att jag är inkapabel att arbeta? Vad kan göras åt det här?

  Vi har även hittat ”Du uppfyller också kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva av”, men ingen summa står nämnd. Vi har pengar sparade, men hur vet vi om det är tillräckligt? De frågade inte om något sådant i ansökan, bara min inkomst.

  Reply
 111. Masse

  Hej,

  Vi har ansökt om uppehållstillstånd för min blivande fru för en månad sedan. Tiden för detta vid online ansökning är ca 18 månader. Jag är för närvarande i hennes land och har varit här regelbundet.

  Vi har ansökt om besöksvisa nu så det hoppas vi gå så vi kan vara tillsammans lite mer medan vi väntar.

  Nu är det nog så att hon blivit gravid och jag har en del tråkigheter i bagaget gällande tidigare graviditeter. För mig finns det ingen alternativ utan att hon föder i Sverige.

  Vi har två frågor:

  Kan vi påverka beslutsprocessen för uppehållstillstånd?

  Om de avslår besöksvisa, kan ni hjälpa till med överklagan?

  Reply
 112. Elvedin

  Hej har en fråga angående uppehållstillstånd. Min fru hon är från Bosnien. Och jag själva är Svenskmedborgare.Min fru har haft interwiev i Sarajevo. Och på migrationsverket sa att det kan tar upp till 2 år att får besked. Kan snabba processen via en advokat firman tex. Via är? Mvh Elvedin

  Reply
 113. Erik

  Hej.

  Min fru har permanent uppehållstillstånd och har ansökt om och väntar på svar angående medborgarskap.
  Det som inträffade i våras är att hennes mamma, som bor i Jordanien, fick en stroke. Hon är nu mycket bättre men klarar sig inte själv och i Jordanien finns inte det skyddsnät vi har här med tex hemtjänst och liknande.

  Vi ansökte i Maj månad om visum för ett 3 månaders besök av hennes mamma i Sverige. Vi fick då avslag med motiveringen att de tyckte hon hade för svag anknytning såsom barn och inkomst i Jordanien och att de antog att hon inte skulle återvända hem då visumet tog slut. Vi överklagade men Förvaltningsrätten jag samma utslag.

  Det vi undrar nu är att när/om min fru får Svenskt medborgarskap, kan det öka chansen för kunna få hennes mamma komma hit på besök eller att få uppehållstillstånd?
  Hennes mamma ska nu sälja ett hus och kommer då att få en bra summa, kan det öka chanserna för det ovan nämnda?

  Annars är alternativet för mig att leva åtskild från min fru eller att helt enkelt flytta till Jordanien.

  Mvh
  Erik Odh

  Reply
 114. manish

  hej,min mamma var här i sverige ocg då sökte vi permanent för henne,men fick nej och på slutet sökte vi asyl också och fick en nej okså.nu hon är tillbaka i hemland föra året,hon har ingen reseförbud till sverige med papper.nu när vi söker så för hon enavslag 3 gånger med samma anledning att dem misstänker att hon ska stanna mer än tillåter tid.hur ska vi hämta henne här i sverige bara för tourist besöke,tack för hjälpen

  Reply
 115. frågorochsvar

  Hej
  Är dett ok ? när man öppnar asyl man måste lämna pass utan att få tillbaks tills man inte får svarav dom ?
  Alltså fick inte tillbaks våra pass efter att vi öppnat asyl
  mvh
  frogorochsvar

  Reply
 116. L .Z.

  Hej! Vi hade en arbetstillstånd i 2 år .Nu varit tiden att förlänga uppehållstillstånden men vi ansökade efter vårat tid gick ut. Nu migrationsverket avslag vårat ansökan med anledning som ansökan har kommit sen och nu dom använder som anledning att i tiden som vi varit asylsökande vi har fått utvisning och nu som vårat tid gick ut den andra gäller att vi är utvisar och måste vänta till den utvisning går ut. Jag vill veta vad händer nu? Vi ska överklaga men hur mycket shanse vi har att vinna vårat rättigheter att fortsätta bor här , jobbar här, att barnen fortsätta skolan. Snälla jag väntar för en svar från er.
  Tack.

  Reply
 117. Yasar Sertcanli

  Hej!
  Jag har en dotter som är i sista månaden innan födseln . hon har nu väntat på sin fästmö i 18 månader . Dem gifte sig 2015 03 31 i Sverige då mannen var här och hade arbetstillstånd, vi rådfrågade en juristbyrå hur han skulle gå tillväga, och vi fick svaret om att han skulle lämna landet och ansöka ifrån utlandet vilket han gjorde.
  Bröllopet ägde rum 2015 07 29 i Turkiet Varje gång vi ringer så får vi olika svar kring väntetiden.
  Sista samtalet hon hade med dem på Migrationsverket blev förkrossande för henne, personen där hade slängt ut något som jag anser inte en myndighets utövare utan grunder skall göra överhuvudtaget icke trovärdig förhållande.
  Jag kontaktade Migrationsverket per mail och ifrågasatte kring detta, de beklagade över det inträffade.
  Jag kan göra listan lång över de oförskämda myndighetsutövarna.
  Behöver er professionella hjälp.
  Mvh Yasar S

  Reply
 118. Jing

  Hej!
  Jag har bott i Sverige nästan 16månader och jag bodde hos med min man,nu vill han skilja med mig, men jag vill inte,mitt upphålltillstånds kort ska sluta i 5 månader senare! Och när jag ansökan för permanent upphålltillstånd är vi fortfarande man och hustru!Jag vill bo här vidare, han ska åka tillbaka till hemland! Han vill inte kom till intervju eller svåra frågorna,han vill inte jag kan få PUT, i den här situationen kan jag få permanent upphålltillstånd , och om jag kan inte få PUT, vad kan jag göra,tack!

  Reply
 119. Pardis

  Hej,
  Jag undrar om familjeåterförening och blir tacksam för er hjälp!
  Mina föräldrar har bara 2 barn (jag bor i Sverige, har permanent uppehållstillstånd via arbete och ansökt om medborgarskap). Min andra syskon bor i USA. Mina föräldrar bor i Iran. Kan man ansöka om familjeåterförening då blir dem äldre och behöver vara i närheten av sina barn för att vi ska kunna ha möjligheten att ta hand om dem. I så fall hur lång giltighetstid har det uppehållstillståndet som de kommer att få?

  Reply
 120. Camilla

  Hejsan.
  Min sambo kommer från Libyen, saknar identitetshandlingar, har fått avslag på ansökan om asyl samt avslag på överklagan. Migrationsverket meddelar att utvisning skall ske men inställelsehinder finns vilket gör att han sitter i ett vakum. Som grädde på moset så är jag nu gravid och vi vet inte vart vi ska vända oss för att försöka förändra beslutet. Att han återvänder till Libyen är uteslutet då vi befarar att han kommer mista livet ganska omgående.. kan ni möjligen hjälpa oss? Vi står med bakbundna händer och livet känns ganska hopplöst. Med vänlig hälsning, C

  Reply
 121. Patrik

  Hej jag har bott i 23 år i Sverige jag fick tillstånd som aknykning dvs jag gifte mig. Nu vill jag dra mig tillbaka till hemlandet. Får jag någon ekonomisk hjälp för att göra det menar hjälp med flyggbiljetten och me d att kunna ta med mig mina personliga grejer dit. Fick någon myndughet som jag skulle kunna vända mig till?
  Tacl i förhand
  Mvh
  Patrik

  Reply
 122. Soso

  Hej!
  Jag är från Syrien och har varit i Sverige i 3 år och 4 månader och har permanent uppehålstillstånd i Sverige.
  Min fästman är också från Syrien men han bor i Tyskland och har en tidsbegränsad uppehålstillstånd i 3 år.
  Får min fästman uppehålstillstånd i Sverige via mig när vi gifter oss om jag är student och får ersättning och lån från Csn.
  Hur kan jag göra och hur länge tid tar det ?
  Tack för hjälpet i förhand.

  Reply
 123. hakki

  hej! jag är svensk medborgare och jag har gift från utlandet utan EU. vi har ansökt för uppehållstistånd i februari 2016. min fru kom hoss mig som turist tilfälligt besök men hon är gravid nu. vad kan vi göra att hon ska stanna kvar här? hon har intervju sin landet så snappt. vi vet inte hur lång tid tar beslut efter intervju och jag är orligt att om hon ska förlosa utlandet.
  MVH. Hakki

  Reply
 124. Donna Mapua

  Dear Sir/Madam,

  Recently I got a refusal of my extension for work/residence permit in Sweden. I’ve been here since 2012. Working in a company paid the right taxes and insurance. Is there a chance that you could help me in appealing my case?

  Thank you!

  Reply
 125. Maya

  Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

  Reply
  1. Maya

   Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

   Reply
 126. merca

  Jag har en fråga

  Träffade min pojkvän när jag var på semester i belgien vi har träffats till och från och haft en toppen relation på alla sätt och jag är gravid
  Nu vill jag som är svensk medborgare att han kommer till sverige vi vill gifta oss

  Problemet nu är att han vistas i belgien utan tillstånd
  Hur ska jag göra
  Finns det chans för oss
  Hur går man till väga i en så svår situation

  Reply
 127. Maya

  Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

  Reply
 128. Nati

  Hej, jag undrar om min familj (far eller mor eller syskon) som redan bor i Sverige kan få uppehållstillstånd genom mig som då fått uppehåll-arbetstillstånd för 2 år. Tänkte detta då jag kom hit genom familjen-återförening. Tack i förhand.

  Reply
 129. Frida

  Hej!
  Jag bor för tillfället i USA, utbytesstudent, och har ett studentvisum här men är svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige. Min fru och jag har gift oss i USA men funderar nu på att även gifta oss i Sverige och börja hennes process för att bli en svensk medborgare. Hur funkar det med att ansöka om uppehållstidstånd när jag har varit i USA det senaste året och därför inte haft någon inkomst i Sverige (med tanke på försörjningskrav)? Måste jag vara i Sverige för att kunna ansöka tillsammans med henne? Efter att ha fått uppehållstillstånd är det krav på att vi måste bo i Sverige en viss tid för att hon ska kunna bli medborgare, och isåfall, hur länge?

  Reply
 130. Eva Lycksen

  Hejsan,
  Eva heter jag och är den som administrerar ansökningar om Arbetstillstånd inom vårt bolag.
  Jag har den 19 okt 2106 skickat in underlag till Migrationsverket gällande arbertstillstånd för en person som vi har anställt.
  Personen befinner sig i Costa Rica och har Brasilianskt medborgarskap.
  Jag undrar om man via er kan få en ”gräddfil” in till Migrationsverket, så att ärendet skyndas på. Vi behöver ha personen på
  plats allra senast den 18 dec för ett viktigt uppdrag hos kund, och känner viss oro att ärendet inte är klart innan dess hos Migrationsverket.
  Om ni hjälper till med dessa saker skulle jag gärna vilja ha en prisuppgift också.

  Reply
 131. Linn

  Hej!
  Jag har fått utvisningbeslut i april 2015 men jag lämnade inte sverige och stannade kvar här. Just nu planera mig att återvända mitt hemland och ansöka anknytning till min pojkvän. Så jag undra mig att jag kan resa hem och ansöka eller måste vänta tills utvisningtid ta till slut i april 2019. Jag kontaktar migrationverket och de sa att jag har ett återreseförbud från april 2015 till april i år. Men nu är november så mitt återreseförbud inte gäller längre. Så kan jag resa hem själv och ansöka anknytning?

  Reply
 132. Jeff

  Hej!

  Jag är amerikansk medborgare som har bott här i Sverige sedan 2009. Jag kom ursprungligen under uppehållstillstånd pga anknytning (gifte mig med en svensk kvinna 2008 och åkte hem för att få UT) men vi skiljde oss sent i 2009. Jag hann hitta ett jobb innan UT löpte ut och fick arbetsuppehållstillstånd pga arbetet i juli 2011.

  När jag ansökte om förlängning i december 2012 fick jag veta (vid slutet av 2013) att eftersom arbetet inte hade tecknat något försäkringsavtal samt att lönenivån understeg branschens genomsnitt så skulle ansökan avslås. Bolaget skrev under ett avtal omgående och jag fick en tillräcklig stor löneförhöjning för att facket kunde yttra sig positivt och i maj 2014 så fick jag ett nytt uppehållstillstånd uttryckligen knytet till jobbet (efter vistelse utomlands).

  I oktober 2016 hade jag alltså arbetat på samma bolag i totalt sex år (med tillsvidareanställning fr o m april 2011). Jag lämnade in ytterligare en ansökan för förlängning vid slutet av februari 2016 och fick krav på komplettering vid början av november. Vad jag förstår från Migrationsverkets webbsida är att eftersom försäkring helt saknades under första perioden (2010-2012) så kommer förlängningen sannolikt att inte beviljas. Men påverkar det även möjligheten att få permanent uppehållstillstånd beviljat? Ska jag verkligen aldrig få gå vidare med uppehållstillstånd och eventuell medborgarskap pga detta?

  Tack i förhand för tiden och hjälpen.

  Reply
 133. Maria

  Är i en skräck situation då jag har min man här i Sverige som är marokansk medborgare och han har fått utvisning inom några veckor vi är gifta och har en son tillsammans tror ni att ni kan hjälpa mig är livrädd att min son Blir utan pappa kan ni hjälpa mig

  Reply
 134. Siham

  Hej! Vad kan man göra för att påverka Migrationsverket handläggningstider?

  Reply
 135. Tobias

  Hej!
  Jag är gift med en asylsökande kvinna från irakiska Kurdistan. Hon kom till Sverige december-15 och vi träffades januari 16. Vi blev sambos i mars och gifte oss 25/11-16. Nu är frågan vad vi ska göra? Hon har ännu inte haft intervju på migrationsverket eller fått beslut på hennes asylansökan.

  Reply
 136. Kriszha Rosario Vestergaard

  Hello everyone,
  My name is Kriszha Rosario Vestergaard, I’m a Filipino citizen married to a Danish citizen. We moved here in Malmö since June 2013(3 years and 5months) same time I applied for a residence permit but until now I haven’t received any decision from them. At first we were sambo when I applied for a residence permit and then we got married April 2016. Many case officers have handled my case but still no improvement at all. I hope someone could help me and my husband regarding our situation. I’m so desperate for this to be solve. Thank you.

  Kriszha

  Reply
 137. Paul

  Hej!
  Jag skriver eftersom det ser utt at jag kan hamna ia liknande situation som Tayyab p.g.a min arbetsgivare missade en TFA försakring för 4a år (inget kollektivavtal). Tidigare jag har anmält 2 ggr till arbetstillstånd och det gick utan problem även om vi skrev att vi har bara 2 försakringar. Men nu efter reporten från Centrum för Rättvisa och de 2 fall som cirkulerar i media, ser utt att det är inte bara de och jag kan hamna i samma korg. Skulle vara toppen om du kan hjälpa mig med råd eller förklaring om det är möjligt att vara en problem även om vi informerade om försakringar rätt tidigare och migrationsverket sig själv och facket hade inget problem med den. Vi har tecknad den missade försakring nu, och efters de regler är nya jag hoppas att de ska inte använda de retroaktivt. Tack på förhand!

  Reply
 138. hacko

  Hejsan
  Jag har gift med en dansk medborgare och haft permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 3 år och vi har 2 barn men hon har flyttat till Danmark för 1 år sen. Snart jag kommer att ansöka för svensk medborgarskap. Kommer det att påverka mitt ansöka( att vi bor inte tillsammans så länge) tack för svaret..

  Reply
 139. urmil gohil

  hejsan,

  har nyligen gift mig och min fru ansökte om uppehållstillstånd online- att vara med mig sin man , men fick direkt avslag, jag har själv varit svensk medborgare sedan 1982 och i Sverige sedan 1974. vad skall jag göra ?

  tack på förhand,

  ug,

  Reply
 140. Lars Björkman

  Hej! Jag är Svensk medborgare sedan födsel och har i Sept 2016 gift mig med min fru I Ukraina. Giftermålet är registrerat i både Sverige och Ukraina.
  Hon söker nu visum till Sverige, men fick avslag på grund av att hon har ett återreseförbud till Sverige.
  År 2014, efter Maydanrevolutionen sökte hon och hennes exman asyl i Sverige. Båda är Ukrainska medborgare.
  Dom fick dock avslag i Jan 2016. Hennes exman gick under jorden, medan hon och hennes dotter åkte hem inom utsatt tid.
  Hon lämnade även in resehandlingar till gränspolisen på Arlanda, som sedan lagras hos migrationsverket, som bevis att hon lämnat Sverige och åkte till Ukraina. Detta gjorde hon i Feb 2016.

  Kan det vara så att hon nu har fått återreseförbud till Sverige på grund av sin exmans handling?
  Ingen har sett eller hört något från honom sedan Feb 2016.
  Hon är nu skild och omgift med mig. Hon har domstolsbeslut på att hon har egen vårdnad av sin dotter.

  Kan verkligen hon bli straffad för vad hennes exman gjorde. Återreseförbud måste väl vara individuellt?

  Tacksam för svar..
  Lasse

  Reply
 141. Georgii Morales

  Hej, Jag är bosatt med min far i Sverige.
  Han har fått arbetstillstånd, och jag fått utvisning. Vi har bott i Sverige nu 8 år. Jag studerar och är 19 år gammal.
  Jah har en flickvän som är svensk medborgare, hon har ett svenskt pass. Vi vet inte vilka utvägar det finns i den här situationen? Vad kan man göra för att stanna. Hela min framtid är här.
  Tack för svar.

  Reply
 142. prasad

  hejsan,

  min fru och jag bor tillsammans och folkbokad på samma adress. hon har särskild adress hos hennes kompis. jag är på väg att ansöka tillstånd nu som partner. påverkar detta till mig att förlänga min uppehållstånd? jag fick första tillstånd som partner och vi har varit gift nästan 3 år.
  mvh

  Reply
 143. Ali

  Hej. En kompis till mig har kommit till Sverige som asylsökande. Nu behöver han en advokat eller jurist som kan hjälpa honom för att få uppehållstillstånd. Hur kan ni hjälpa till honom?

  Reply
 144. Nexi Krasniqi

  Hejsan
  Kan ni hjälpa at försnabba beslutet edhe påskjuta ärende …har ansökt om abetillstånd för 12 månader sen och har inte fåt beslut ….kan ni hjälpa me den

  Reply
 145. Camilla

  Hej,
  Jag är svenska, min partner kom hit på arbetsvisum (kommer utanför eu). Nu har migrationsverket dragit tillbaka visumet pga tjänat för lite under två månader (under 13000) men totalt har han tjänat mer. Under perioden har vi hunnit gift oss, men inte hunnit påbörja processen med att söka visum/uppehållstillstånd som gift. Kan vi påbörja den ansökan samtidigt som det andra ärendet är aktivt (initierat återkallning av uppehållstillstånd). Vi vill såklart hitta ett sätt så att han inte behöver åka hem och vänta på svaren på den ansökan.
  Tack för hjälp

  Reply
 146. AAN

  Hi I have a scenario I am not sure if this will be addressed in 2017 and rules become lenient in this year .

  I came to Sweden in January 2008 for doing Master in Computer Science and after Masters, I started looking for jobs and got my first job in February 2012. Since than I am working. But in 2015 I lost my job and was on A-Kasse for about 6 months time. I started my second job in February 2016 and then applied for change in job visa. Since February 2016, I am working again. Though I had valid visa till mid of June 2016, my job titled was changed and I decided to apply for job change visa in March 2016. I was supposed to get my PR in August 2016 but my application was denied in November 2016 and I was asked to leave the country in 3 weeks. We were expecting our second baby which was born on 7th December 2016 and we were unable to leave the country. We opted to go for appeal and waiting for answer.

  That was brief history of my case. I am wondering in 2017, are the rules for such cases going to be easier or shall I start considering to wind my things from Sweden?

  Reply
 147. Sean

  Hej
  Jag är svensk medborgare och har varit bosatt i Asien en del tid, men har nu flyttat tillbaka till Sverige. Jag har träffat en tjej som jag har varit ihop med i två år och jag har rest fram och tillbaka men vill nu att hon flyttar till mig. Hennes dotter ( jag är ej far till barnet) är Eu medborgare. Vi bodde dock aldrig ihop i Asien. På vilket sätt kan jag få henne (ej Eu medborgare) och hennes dotter (Eu medborgare) till Sverige? Vad skulle ni rekommendera. Vi har ansökt om uppehållstillstånd ,men har fått ett nej eftersom Migrationsverket säger att den tidsbegränsade lagen gäller även svenska medborgare. Jag håller även på att köpa en större lägenhet så att vi kan bo i den. Hur gör jag bäst ?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sean,

   Tack för att du valt att vända dig till oss.
   Av den information som framkommer i din fråga är det svårt att lämna ett fullständigt svar. Jag kan informera dig om att den som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning generellt sett alltid måste befinna sig i sitt hemland vid ansökningstillfället.

   För ytterligare rådgivning kan du kontakta oss direkt via vår mail. Vi erbjuder en kostnadsfri case review vilket innebär att vi går igenom ditt fall för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende.

   Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 148. Husnia Saboura

  Hej,
  jag är en syrisk medborgare och har permenant uppehållstillstånd i Sverige, jag har sökt uppehållstillstånd för min son som bor i Libanon men vi fick avslag eftersom han är gift och har barn, men han har svårt siyuation där i Libanon och barnen går inte i skolan.
  jag skulle vilja fråga om vad kan jag göra åt honom? hur kan jag ändra migrationsverkets beslut?
  tack på förhand
  Husnia

  Reply
 149. Mira

  Hej!
  Jag är en svensk medborgare, studerar utomlands i Palestina och blir klar med studierna juni 2017 (alltså om 5 månader) jag gifte mig förra året med min palestinske man, vi har känt varandra sedan 3 tillbaka, vi har bott tillsammans sedan augusti 2016. Vi tänker flytta till Sverige direkt efter min examen.
  I oktobers ansökte han om uppehållstillstånd till min anknytning, den 14e december 2016 fick han avslag på hans ansökan, vi anklagade beslutet för ungefär två månader sen..hur lång tid tar det tills vi får svar på anklagelsen? Och är det lagligt migrationsverkets beslut? Vad kan vi göra?

  Reply
 150. Åsa

  Hej

  Jag (bor i Sverige) och min pojkvän (bor i Turkiet) har sökt uppehållstillstånd för honom att komma och bo hos mig. Vi har känt varandra i 4 år drygt och varit tillsammans i drygt 3,5 år. Han var på intervju i Maj 2016 och var väldigt nervös och hade även tankarna på sin pappa som hade åkt in på sjukhus någon dag innan intervjun skulle genomföras. Vi har skickat in filer som jag tagit ut från Viber, Skype, Messenger som bevis på att vi har daglig kontakt. Och då pratar vi i snitt minst 3 gånger om dagen. Och har gjort detta hela tiden. Jag har även skickat in foto på oss tillsammans som bevis på att vi träffas så ofta vi kan. Migrationsverket har även fått kopior på flygbiljetter och hotellbokningar. Han har varit och hälsat på mig 5 veckor i Maj 2015. Dock missuppfattade vi visumets giltighetstid då giltighetstiden som angav datum från och till stod tydligt med stora bokstäver. Men med lite finare stil under stod en kommentar om ”antal vistelsedagar”. Det antal vistelsedagar de angett var då 32 dagar och datumet för visumet var från 5 Maj – 21 Juni. Dels såg vi inte antal vistelsedagar-kommentaren och dels var vi övertygade om att visumet var giltigt tom 21 Juni. Han åkte hem den 15 Juni så vi trodde att han egentligen hade ytterligare 6 dagar han kunde stannat. Men så var det inte tyvärr så han åkte på böter och blev registrerad i Eugen. Han får inte komma in i något EU land för semester förrän 1 Juli 2017 när den inreseförbudet är slut. Eftersom vi hade skickat in ansökan om uppehållstillstånd redan så gjorde vi en komplettering och informerade om detta inresebeslut. Detta eftersom vi ville vara öppna med allt. Jag har därefter pratat med två olika personer på Migrationsverket om detta och båda har oberoende av varandra sagt att detta inte skulle påverka deras beslut om uppehållstillstånd. De sa tom att om han får uppehållstillstånd så får han inte flyga via något annat EU land utan han får flyga direkt till Sverige.
  Migrationsverkets beslut om avslag har grundat sig på att de inte anser att han är seriös i vårt föhållande. En del frågor han svarat på stämde inte överens med vad jag angett in ansökan som jag fyllde i. Bla visste han inte när jag var född och hur gammal jag var. Och det vet jag att han känner till. Men som sagt vid intervjutillfället var han nervös och orolig för sin pappa. Som tyvärr gick bort 5-6 veckor efter intervjun. Det fanns även andra saker om mig och min familj som vi hade olika uppgifter om. Men detta har jag i min första överklagan till Migrationsdomstolen förklarat varför det inte stämmer. De har inte tagit hänsyn till det. Vi har skickat in ytterligare en överklagan till Kammarrätten. Men har fått avslag även därifrån . Nu kan vi tydligen inte överklaga mer. Migrationsverket har inte intevjuat mig alls i detta. Så nu skulle jag vilja ha råd till vad vi kan göra. Vi kommer att skicka in en ny ansökan igen. Och vi vet att det tar 14 månader, vilket det tog förra gången. Vid det laget har vi varit tillsammans i nästan 5 år. Vi försöker träffas så ofta vi kan. Det är dock kostsamt för oss båda. Så det blir tyvärr inte så många dagar åt gången. Men vi är båda fast beslutna att inte ge upp. Men vet som sagt inte vad vårt nästa steg kan vara. Detta sista beslutet går inte att överklaga.

  Reply
 151. Ramin Bayat

  Hej.
  Min kompis har fått avslag på sitt ärende hos Migrationsverket och blivit åldersuppskriven . Finns det något sätt att hjälpa honom att kunna få uppehållstillstånd ?
  Jag har hört nånting om provocerande ärenden som man kan ta fram hos Migrationsdomstolen att få positivt besked , stämmer det eller ?!

  Reply
 152. Clauss

  Hej.jag har varit asylsökande i 2014. I januari 2016 jag blev anställd. I maj jag gjorde ansökan för arbetstillstånd.nu är vi januari 2017 jag har inte fått beslut.min lön är16.500:• förre skatt.företaget har inget kollektivavtal met facket. Kan jag få arbetstillstånd?
  2.-kan jag byta jobb innan jag får beslut ?
  Mvh clauss

  Reply
 153. Farruh

  Hej! Mitt namn är Farruh. Jag har sökt anknyt till min sambo.Vi har väntat nu 18-19 månader utan att få nån handläggare. Vi har 2 barn tillsammans och barnet är svensk medborgare som mig. Nu har jag flyttat hem till Sverige med en av barnet andra kvar där med mamman. Vi har bott tillsammans utomlands mer än 2 år. Grund av vänta tiden MV har skild oss . Jag måste vara här i Sverige och hon kan inte komma. Nu är min fråga :
  Är det möjligt att få lite snabbare svar? Grund av barnet bästa, jag vill att barnet ska vara här i Sverige med sin pappa och mamma. Eller kan hon komma hit och vänta tills hon får beslut? För barnet mår inte bra grund av vi bor i olika land. Kan ni hjälpa med hennes ärende? Att vi ska få lite snabbare. Jag vet inte vad ska göra?
  Tack för hjäpen

  Reply
 154. Evi K

  Hej,

  Jag är gift med en kubansk medborgare och jag bor i Sverige, men jag har grekiskt medborgarskap. Min man har fått turistvisum att besöka Grekland och därmed hela Schengen. Får han ansöka om uppehållskort när han kommer till Sverige?

  Också, om han får uppehållskort i Grekland får han sedan resa hit och arbeta utan problem?

  Reply
 155. Maria

  Hej! Min man hade arbetstillstånd och jag medsökande. Det var dags att ansöka om permanent uppehållstillstånd och vi fick avslag på grund av hans chef lövade mer lön och han fått lite. Jag jobbar också och han har börjat jobba en annan stans med bättre lön. Vad kan vi göra? Vi tänker om ansöka asyl. V har får två avslag nu slutet av månaden vi ska skicka det sista klagan. Situationen är hopplös men vi vill stanna kvar. Kan ni rekommendera något . Tack på förhand.

  Reply
 156. Per-Olof Nilsson

  Hej,

  Jag har en relation med en kvinna som bor och arbetar i Kina sedan flera år tillbaka. Hon är Filippinsk medborgare och
  jag är Svensk medborgare och född här. Vi avser gifta oss och bilda familj. Min fråga är om hon nästa gång hon kommer
  och besöker mig här i Sverige kan stanna kvar här genom att erhålla uppehållsrätt?

  Tack på förhand!

  Reply
 157. Munkh

  Hej. Väntar nu beslut på 3:e förlängning om uppehållstillstånd. I , April, 2012 fick jag uppehållstillstånd, och arbetarar hos samma arbetsgivare fortvarande. Och min frågan är: jag arbetar extra hos en annan arbetsgivare, med olika yrke. Kan det påverka på beslutet? Kan ni hjälpa mig i den här situation, om jag får avslag på min ärendet. Tack

  Reply
 158. Berran

  Hej! Jag o min man gifte oss 2016-01/06.. min man har bott i Sverige tidigare innan han blev utvisas från Sverige.. när han bodde här så sökte han arbetstillstånd o 1 år senare han blev tillsammans med något o sökte anknytning som sambo till Migrationsverket.. efter 2 år när jag träffade min man var han fortfarande tillsammans med sin sambo, men det var ingen bra mellan dom.. min fråga är kan allt detta påverka våran ärande?? Det ser ut som han har först för att få tillstånd här o han har varit sambo plus pratade med mig under tiden..har pratat med 2 pers samtidigt.. dem vill ha mer info från honom och det handlar mest om hans tidigare försökt och förhållande.. när började och när avslutades..men han kommer inte ihåg när deras förhållande började kan det påverka vår ärande??

  Jag fick ett missfall för 2 månader sen Migrationsverket har all intyg o info o dem säger o skrivit hur många gg jag har ringt o allt jag har sagt.. behöver jag oroa mig över beslutet..

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Berran,

   Tack för att du kontaktat oss! Då någon söker om ett uppehållstillstånd med anledning av ett äktenskaps- eller samboförhållande med en i Sverige bosatt person, brukar flera på varandra följande tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas. Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd kan vara att personen i fråga medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som är av betydelse för att få uppehållstillståndet. Om dem vill ha mer info från honom och hans tidigare försök och förhållanden, gäller det således att ha detta i beaktande.

   Du är välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för ytterligare frågor.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 159. Nikhil Prajapati

  Hey, I would like to have advice on work permit in Sweden. I came to Sweden on residence permit with work permit and my wife was student in Sweden , we had 1 year permit . During this 1 year permit I got full contract job offer for 2 year in Stockholm. I apply for work permit before my residence permit expire which is logic that I was legal to apply for work permit. Now after waiting of 8 moths in order to take decisions from migrationverket I receive a letter from migration that I need to apply for work permit from my home country according to chapter 6 section 4 as alien act, but at the same time chapter 5 section 18 and chapter 6 section 3 it seems that I can apply for the work permit if I have temporarily resident or residence permit.These case become confusing . I would appreciate if someone address this issue and advice wise in this matter. Thanks in advance.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Nikhil Prajapati,

   Thank you for contacting us! It would be helpful if we received more information about your new job offer. For example, during the first 24 months of a valid work permit, only the employer and the profession that is described in your decision applies. If for instance the company you are working for changes their registration number, you get a new employer or new tasks or working conditions, your work permit is no longer valid. You must then submit a new application for a work permit. It is clear from you previous decision which type of work your work permit is valid for.

   Nonetheless, you are welcomed to contact us and tell us more so we can give you more in-depth advice and help.

   Kind Regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 160. Quatro

  Hej!
  Är det möjligt att gå som asyl i 3-e gången?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Quatro,

   Tack för att du kontaktat oss! Fyra år efter du fått avslag på en asylansökan kan du söka asyl igen. Då börjar en ny asylprocess som är likadan som den tidigare. Den första ansökan kan dock påverka den nya asylansökan eftersom Migrationsverket kan undra om du fortfarande söker asyl med samma skäl eller om det handlar om helt nya skäl.

   Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 161. melaim

  Hej. vill veta hur kan man kontakt är har ett ärende som behöver hjälp med , vi har änskot om att bli sambo men vi fick avslag efter vi har väntat i 25månader .. och vi förstår inte varför vi fick avlasg när vi har skickat all papper va dom vill det … tack till er om ni kan svara och hjälpa oss.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Melim,

   Tack för att du kontaktas oss! Självklart ska vi försöka hjälpa er. Du kan nå oss på 08-684 055 55 och berätta lite mer om er situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 162. Enea

  Hej I’m from Albania and live in Sweden for one year. I come in Sweden with working paper I have personal number. I am married in Sweden with a Swedish girl and I have apply for new paper. Police have stop me in Sweden with a start pistol and is still in prices but I Tess I will get a ticet. Can this be a reason from migrationsverjet to give me a negative answear and to tell me to live the country or can still be possibility so I can get the paper in sweeden

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Enea,

   Thank you for contacting us! To possess a starting pistol requires in most cases a gun license. Anyone who intentionally possesses a firearm without being entitled to it or transfers or lends a firearm to someone who does not have the right to possess the weapon is convicted of weapons offenses.

   Expulsion is possible if the foreigner is convicted of a crime that has prison in the sentencing range and the penalty imposed is more severe than just a fine/ticket. Whether Migrationsverket will give you a negative answer depends on the specific circumstances in each case.

   You are welcome to contact us at HI Juristbyrå and tell us more about the circumstances in your case.

   Kind Regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 163. Rick

  Hej!

  Jag skulle vilja veta om en person som har fått sitt uppehålls-och arbetstillstånd återkallat och fått beslut om utvisning av migrationsdomstolen skulle öka sina chanser för att få detta beslut upphävt via överklagan om personen ingår ett äktenskap innan datum för utvisning? Tack för svar på förhand!

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Rick,

   Tack för att du kontaktat oss! Ett avgörande från Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. En förutsättning för att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning är om provningstillstånd meddelats. Ett sådant prövningstillstånd beviljas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det annars finns synnerliga skäl.

   Enligt huvudregeln ska en person som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut respektera beslutet. Särskilda omständigheter kan dock tänkas föreligga som föranleder verkställighetshinder. Det vore därför önskvärt om du kontaktade oss för att mer ingående beskriva din situation.

   Mer vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 164. Mian

  Hej
  Jag har uppehållstillstånd för 5 år och min fru och mina barb har också samma uppehållstillstånd på grund av mig och den är giltigt till januari 2017 men jag vill avbryta deras uppehållstillstånd från Sverige.finns det någon möjlighet att göra det eller inte?om det finns då vad behöver jag göra och hur länge ska det ta?
  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Mian,

   Tack för att du kontakt oss! Vi behöver inledningsvis veta vad för typ av uppehållstillstånd det rör sig om. Ett uppehållstillstånd kan inte återkallas när och hur som helst. Det kan t.ex. återkallas om du uppgett en falsk identitet, begått ett brott eller medvetet utelämnat information eller lämnat felaktiga uppgifter som varit av stor betydelse för uppehållstillståndet. Ett sådant uppehållstillstånd kan återkallas även om det gått flera år sedan man fick det.

   V behöver veta mer om din situation för att se om omständigheter föreligger som kan tänkas föranleda en återkallelse. Du är därför välkommen att kontakta oss.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 165. Richard

  Hej Migrationsjuristerna!

  Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med ett problem. Jag har en kompis som kommer ifrån Marocko. Han fick uppehållstillstånd i Sverige för att leva här med sin fru. Men sen skiljde de sig och hans uppehållstillstånd och arbetstillstånd har återkallats och hans ska utvisas. Det hjälpte inte att han är etablerad på den svenska arbetsmarknaden, har startat upp ett eget företag, betalar skatt, har en sambo och försöker göra sitt yttersta för att lära sig svenska men Migrationsverket vill inte ge med sig. Han har inga släktingar eller vänner som kan hjälpa honom i hans hemland och han sade upp sitt jobb i Marocko för att flytta till Sverige. Vad ska han konkret kunna ta sig till för att öka sina chanser att stanna i Sverige eller få stanna. Gifta sig eller bli förälder eller något annat? Alla slags förslag emottages med stor tacksamhet!

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Richard,

   Tack för att du kontaktat oss! Vi hjälper er gärna men för att göra det behöver vi få mer information om din vän. För att kunna ge är vägledning är det exempelvis nödvändigt för oss att veta på vilka grunder hans tillstånd uppkom och återkallades.

   Du är välkommen att kontakta oss för mer ingående hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 166. Ana

  Hej! Jag är gift med svensk man tidigare och fick uppehållstillstånd. Sedan vi skiljade i en månad och jag gifta igen en filipinska man. Filipinsk man är inte svensk medborgare eller har inte uppehållstillstånd Migrationen kan man återkallelse min permanent och lämna landet? Vad ska göra? Kan ni hjälpa mig?

  Reply
 167. ana

  Hej! Jag är gift med svensk man tidigare och fick uppehållstillstånd. Sedan vi skiljade i en månad och jag gifta igen en filipinska man. Filipinsk man är inte svensk medborgare eller har inte uppehållstillstånd Migrationen kan man återkallelse min permanent och lämna landet? Vad ska göra? Kan ni hjälpa mig? Tack för svar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ana,

   Tack för att du kontaktat oss! Om jag uppfattat dig rätt så är din fråga huruvida du mister ditt svenska uppehållstillstånd om du skiljer dig från din make. Därutöver tolkar jag det som att du fått uppehållstillstånd på grund av anknytning (gift med svensk medborgare) och att ditt uppehållstillstånd inte är permanent.

   Det framgår inte av din fråga hur länge ni var tillsammans. Har du och din make bott tillsammans när du haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år, så får du permanent uppehållstillstånd. Om ditt förhållande däremot tar slut under den period som du har tidsbegränsat uppehållstillstånd så kan du bara i undantagsfall förlänga ditt uppehållstillstånd.

   Vi behöver mer information från dig för att avgöra om det finns särskilda skäl som Migrationsverket skulle kunna ta hänsyn till i ditt fall. Du är därför välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 168. malva

  Hej
  Pappan till mitt blivande barn om ca 1 månad är från marroco och finns nu i danmark
  Han har inte sökt asyl någon annanstans men vi våda vill att han kommer till sverige
  På grund av alla kontroller i Dk Samt brist på id handlingar är det jätte svårt
  Va kan vi göra?
  Tack på förhand

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Malva,

   Tack för att du kontaktat oss! För att söka asyl till Sverige måste man antingen befinna sig inuti landet, eller vid gränsen. Även Dublinförordningen är av betydelse för att avgöra vilket land inom EU som bär ansvaret för att pröva en asylansökan.

   En annan möjlighet är att ansöka om uppehållstillstånd (p.g.a. anknytning) för att flytta till dig i Sverige. Du måste då antingen ha ett svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

   Vi behöva fler uppgifter om dig och din man för att kunna ge dig mer ingående hjälp. Du är därför välkommen att kontakta oss för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 169. Anna

  Hej! Vet inte om det här är rätt ställe att fråga, men jag testar. Jag har en vän med uppehållstillstånd i Sverige. Hen skulle nu vilja ändra sina personuppgifter (ålder), och vad jag förstått är det inga problem att göra det hos Skatteverket om man kan styrka sin identitet. Frågan är dock hur migrationsverket ställer sig till detta. Kan det bli problem för honom? Skulle det finnas risk att de återtar hens uppehållstillstånd?

  Reply
 170. Nille

  Hejsan! Jag är född och uppväxt i Sverige, jag är svensk medborgare. Jag gifte mig med min man som är född och bor i Sri lanka, januari 2017 och nu mars 2017 så har vi lämnat in ansökan om uppehållstillstånd. Men nu vill vi söka om korttidsvistelse eller uppehållstillstånd i 6 månader ( vilket som, spelar ingen roll) men det enda problemet är att han har sagt upp sig från sitt jobb på banken i januari månad, så det betyder att han inte har jobb för tillfället. Och en snabb repris, vi ansökte om korttidsvistelse 2014 men han fick avslag då de trodde han inte skulle komma tillbaka till sitt hemland. Vad kommer vi få för svar av Migrationsverket om vi nu söker om korttidsvistelse? Jag vill inte ha ett nej igen, han är ju nu min man. Vad tror ni och hur tycker ni jag ska gå tillväga? Vi är ju seriösa, och vi skulle aldrig förstöra hans chans att få ett permanent uppehållstillstånd. Vi lyder lagen till fullo, så varför skulle vi sabba chansen liksom. Mvh Nille

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Nille,

   Tack för att du tagit kontakt med oss! Huvudregeln säger att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha lämnat in en ansökan i sitt hemland och utverkat ett sådant tillstånd före inresan hit.

   Det framgår inte vad du menar när du skriver korttidsvistelse? Avser det ett vanligt besök så behöver medborgare utanför EU ett visum, som i sin tur ställer krav på förutsättningar som måste uppfyllas. Bl.a. måste personen visa en stark anknytning till hemlandet för att inte, som det skedde 2014, få avslag till följd av att man misstänkte att han inte skulle åka tillbaka. Att få ett turistvisum samtidigt som man söker uppehållstillstånd är också en möjlighet även om det är svårt.

   I slutändan beror utfallet på de särskilda omständigheterna hos varje ärende.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 171. Ana

  Hej! Jag undrar om min man snabbare får uppehållstillstånd i sverige om jag är gravid? Får han stanna i sverige under tiden då eller måste han vänta på beslutet i sitt hemland montenegro? Mvh ana

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ana,

   Huvudregeln är att den som vill leva tillsammans med en familjemedlem i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd i sitt hemland, eller i ett annat land där han eller hon har tillstånd att bo i. Tillståndet ska således vara klart före resan till Sverige. De tidigare förtursmöjligheterna finns dessvärre inte längre.

   Däremot är du välkommen att kontakta oss så ser vi över ditt ärende på en mer detaljerad nivå för att på så sätt kunna ge er korrekt vägledning.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 172. Keshia Pinto

  Hej! jag (svenskmedborgare) och min man har varit tillsammans sen 2013 och gifta i 6 månader. Vi ansökte om uppehållstillstånd till han den 27 januari 2017 och den 29 mars 2017 så fick vi beslutet att de neckade beslutet.
  MIn man har tidigare haft uppehållstillstånd, Han har svenskpersonnummer. Han har bott här i 11 år, han läste gymnasiet här, han har haft fast jobb i flera år, betalat skatt, o.s.v.
  Vi förstår inte beslutet. Det låter helt galen och necka uppehållstillstånd till någon som har redan bott här och som har redan personnummer. Vi vill jätte gärna få hjälp och överklaga.
  Vad råder ni oss till?
  Mvh Keshia Pinto

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Keshia Pinto,

   Tack för att kontaktade oss! Utifrån de uppgifter du gett oss så är det helt klart ett beslut som är svårförståeligt. Men för att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt så behöver ni kontakta oss på nytt och låta oss ta del av beslutet från Migrationsverket.

   Vi kan givetvis hjälpa er med överklagan. Ni har tre veckor på er att överklagade beslutet från den dag ni tog del av det. Det vore således önskvärt om ni tog kontakt med oss snarast.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 173. Huda

  Hej jag undrar bara vi har bott i Sverige sedan 2007 och har sökt asyl två gånger nu. I maj 2013 fick jag ett avslag på min sist asylansökan och tänkte söka asyl nu igen. Jag har en fastanställing sedan 2012 på ett äldreboende är utbildad till undersköterska, varför jag inte sökt arbetstillstånd var för att jag inte får ett pass. Mina föräldrar är turkiska medborgare själv är jag född o uppväxt i Tyskland flydde hit 2007 då, men jag har varit på turkiska ambassaden flera gånger o försökt få ett pass, men hur kan ni hjälpa mig/ oss för att få stanna i Sverige?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Huda,

   Tack för att du kontaktar oss! Vi skulle behöva veta lite mer om ditt ärende för att på så sätt ge dig bättre rådgivning och vägledning.
   Du är därför välkommen att kontakta oss för att berätta mer om de olika omständigheterna till din fråga.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 174. Jessica

  Hej,

  En anhörig till mig är i väntetid på arbetsvisum processen. Har en fråga om arbetsvisum processen kan få avslag om personen vistas i Sverige som turist ?

  Migrationsverket svarade att han får resa in som turist men får inget svar på om processen kan få avslag eller pausas om beslutet tas när han är i Sverige.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Jessica,

   Som huvudregel gäller att arbetstillståndet ska vara klart innan man reser till Sverige. Av din fråga framgår dock att personen vill innan dess resa in genom ett turistvisum. Ett sådant visum är nödvändigt om personen vill besöka Sverige samt är medborgare i ett land utanför EU.

   Det finns inget som hindrar personen från att resa in till Sverige som turist samtidigt som processen om arbetsvisum är pågående. Det utgör inte heller någon grund för att få avslag på sin ansökan. Turistvisum är dock tidsbegränsade och gäller endast under en kortare tid. Efter giltighetsperioden måste personen återvända.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 175. Jesper

  Jag hjälper en vän som kommer från Syrien. Han har sagt i inledande samtal med Migrationsverket att han inte kan återvända till sitt hemland utan att han direkt kommer att avrättas. Min fråga är om Migrationsverket kan fatta ett beslut om att utvisa denna om misstankar om att detta kan ske i hemlandet efter utvisning och utan en rättegång i det landet?

  Reply
 176. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Jesper,

  Tack för att du kontaktat oss! Generellt för asylreglerna i Sverige är att varje persons ansökan ska hanteras individuellt. Skälen för att bevilja en asylsökande uppehållstillstånd är flera. Sverige ger uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande. Den som exempelvis löper risk att straffas med döden bedöms vara alternativt skyddsbehövande.

  Vad utfallet kommer bli hos din väns ärende kan vi inte veta då det är Migrationsverket i slutändan som fattar beslut utefter fallets specifika omständigheter.

  Du är välkommen att höra av dig till oss på HI Juristbyrå för ytterligare frågor.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
 177. Enea

  Hej my name is Enea I’m waiting the answer from migrationsverket. I come to sweeden by working paper but I have change the job. I’m not working to the place that make me paper. I have maried in sweeden and apply for temporary paper. They said that is 2 ways one to apply from my country and one to get the paper direkt here without living the country. Can your agency fix somthing of the answer from migration came that I have to leave the country and apply from my country of origin.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Enea,

   Thank you for contacting us! Based on your question, I assume you wish to apply for a residence permit in order to stay with your wife. You can obtain a residence permit if you are married, have entered into a partnership or cohabit with someone in Sweden. That person in Sweden must be a swedish citizen or have a permanent residency. The main rule is that one must apply for a residence permit from the home country. If you however already live in Sweden with a valid residence permit, you can sometimes get a new residence permit without having to leave the country. This may apply to those who have work permits.

   I would advice you to contact us and tell us more about your situation in order for us to give you the best legal help.

   Kind regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 178. Hanna

  Hej, jag börjar få panik. Jag har varit i ett distansförhållande i snart 4 år med en kille från Iran. Vår förhoppning är att leva resten av våra liv ihop, men all byråkrati håller på att ta kål på mig. Vi är ogifta, men intentionen är att vi ska gifta oss. Tanken var när han skulle komma på besök till Sverige nu i maj, men självklart fick han avslag på sitt besöksvisum.
  Därefter funderade vi på att gifta oss i Iran, men det verkar krångligt. Ryktet går att jag automatiskt blir iransk medborgare, och måste stanna kvar där tills alla papper blir ordnade. Detta kan ta allt från 1-6 månader, och jag vill inte förlora mitt jobb eller vara ifrån min son den långa tiden.
  Nästa tanke var en svensk ambassad, men det verkar inte finnas många som kan viga en svensk medborgare och en utländsk medborgare. I alla fall inte utan att vara boende i ambassadlandet.
  Så, hur sjutton ska vi nu gå vidare? Söka uppehållstillstånd för att han ska flytta hit säger ambassaden är dömt att misslyckats när vi inte är gifta. Arbetstillstånd, men utan det svenska språket och utbildad i islamsarkitektur? Åren går och går och jag känner panik att livet aldrig kan få starta. Snälla hjälp mig..
  Mvh Hanna

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Hanna,

   Tack för att du kontaktat oss! Då ni inte är gifta så rör det sig om ett uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige. Det ställer krav på att du som anknytningsperson i Sverige är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. En sådan ansökan görs i hemlandet. Vad utfallet blir är inte självklart. Mitt bästa råd till dig just nu är att du kontaktar oss så vi kan styra ihop ett inledande rådgivningsmöte där du även får chansen att mer ingående beskriva Er specifika situation. Vi har även verksamma advokater i Iran med hög förståelse för det iranska lagsystemet.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 179. Evisa

  I would like to book an appointment with you to present my situation.

  Currently I am in Sweden as an Au Pair, my home country is Albania and I own an au pair visa for a year (from february 2017- 2018).
  During the time I am here it has been offer to me a job contract related to my profession (Social Worker). I have done the bachelor and master degree in my country.

  I would like to run in contact with a lawyer who knows well the Swedish law and to help me in this direction in the proper way.

  Please may I have the charges you have for the first meeting?

  Best Regards

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Evisa,

   Thank your for contacting us. Au pairs are time-limited permits granted for a year and refers only to an employment as an Au pair. If you would apply for an extension of a time-limited residence permit, it would therefore be treated as a new application alltogether. The main rule then applies, which is that the application must be made from the foreigners home country. There are exceptions from this main rule, but in your case they have to be very special.

   You can call us at 08-684 055 55 and book a meeting so we can discuss you case further.

   Best regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 180. Monica

  Hej,

  Jag och min familj, man och dotter, bor för närvarande i USA. Min man är Amerikansk medborgare, jag och vår dotter har Svenskt- och Amerikanskt medborgarskap. Min man och jag bodde tillsammans i Sverige under 2007-2009 och han hade då svensk uppehålls-och arbetstillstånd. Vi funderar nu på att flytta tillbaka till Sverige men har förstått att den nya lagen som trädde i kraft Juni 2016 försvårar ansökan för uppehållstillstånd.

  Om min man söker uppehållstillstånd genom mig som anknytningsperson så ska jag enligt den nya lagen påvisa att jag har boende för oss i Sverige samt att jag kan försörja oss. För att påvisa detta måste då jag (och min dotter, då det inte är ett alternativ att jag ska vara ifrån henne) flytta till Sverige utan min man, för att skaffa jobb och bostad så att han sen kan ansöka om uppehållstillstånd, vilket vad jag förstår kan ta uppemot 12-15 månader eller mer. är det verkligen så att vi ska behöva separera vår familj för att kunna flytta hem till Sverige igen?

  Vi funderar också på hur tillvägagångsättet skulle vara om min man skulle få erbjudande om arbete i Sverige. Kan han då söka uppehålls-och arbetstillstånd med anknytning till eventuellt arbetslöfte? Han arbetar inom en branch som vi vet är väldigt eftertraktat i Sverige för tillfället.

  Vilken väg ska vi gå för att kunna flytta hem utan att behöva vara ifrån varandra?

  Tack på förhand!

  Reply
 181. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Monica,

  Tack för att du kontaktat oss! Den skillnad som uppkommit till följd av lagändringen från juli 2016 är att kravet på försörjning blivit hårdare. Tidigare räckte det att visa att du kunde försörja dig själv och att du hade en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Idag måste du kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

  Ni kan åka tillsammans till Sverige men det förutsätter att ni kan visa en avsikt att också stanna här, vilket i sin tur förutsätter att boende och annat kan styrkas innan, istället för att komma hit och ordna allt i efterhand.

  Vi kan lägga upp en plan åt er och hjälpa er så allt är ordnat innan flytten.

  Ni välkomna att höra av er till oss på 08-684 055 55 så kan vi diskutera vidare.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
  1. Monica

   Tack för ert svar. Jag ringer i nästa vecka.

   Mvh,
   Monica

   Reply
   1. Monica Kristiansen

    Hej,

    Finns det möjlighet att boka en telefontid med någon av er jurister? Jag har försökt att nå er via telefonnummret som ni uppgav flertal gånger den senaste veckan men kommer inte i kontakt med någon. Endast telefonsvarare. Jag bor i Californien så tidskillnaden är 9 timmar men kan oftast prata mellan 14-15:30 Svensk tid.

    Tack på förhand.
    Monica

    Reply
 182. Ulrika

  Hur kommer jag i kontakt med er? Skulle vilja ställa ett antal frågor, muntligen, prata med någon. Om inte ni har den servicen, vem/vilken annan byrå kan jag kontakta?

  Reply
 183. Milica Wall Markovic

  Hej, vi ansökte om uppehållstillstånd till anknitning av maka och barn på väg. Ansökan gjordes i 30 nov 2016. Den 20 dec hade min man intervju i sitt hemland och sen dess har inget hänt. Allt är färdigt och väntar bara.Varje gång jag mejlar och berättar situationen och hur jag mår så undviker de det helt och informerar bara om väntetiderna och hur processen går till. Jag har skrivit även ett brev där de nekar mig förtur. Nu är jag i 9e månad och kan föda när som helst.Hur har de tänkt att jag ska klara allt sj,finns det något jag kan göra överhuvudtaget?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Milica,

   Tack för att ni kontaktat oss. Handläggningstiderna är tyvärr som du säger väldigt långa, tillsammans med faktumet att de tidigare förtursmöjligheterna försvunnit. Ett alternativ under en pågående anknytningsprocess är att ansöka om ett besöksvisum vars handläggningstid för beslut inte ska vara längre än två veckor. För en sådan ansökan gäller det att påvisa att din man har intentionen att åka tillbaka efter visumets giltighetsperiod, vilket kan bli problematiskt med tanke på att ni har en pågående process för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi kan hjälpa er med en sådan ansökan.

   Vi kan även åta oss uppdraget att påskynda processen gällande ert anknytningsärende genom kontakt med Migrationsverket.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på 08-684 055 55 och berätta hur ni vill göra.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 184. Ibrahim

  Hej! Jag har sökt arbetsuppehålltillstånd sedan 12 jan 2017efter avslag beslutet på asyl ansökn och väntar på beslut men nu fick besked från arbetsgivare att restaurangen upphör nästa vecka men jag fick erbjudande att jobba på andra ställe som har annat org nummer.
  Vad blir det nu ?? Har jag rätt att göra ny ansöka eller jag måste lämna landet??
  Vad ska jag göra nu för att rädda min ärende hos Migrationsverket ??
  Hör gärna av er så fort ni kan för jag har kort tid att hinna höra något
  Mvh
  Ibrahim

  Reply
 185. linda

  Migrationsverket ljuger fyfan har väntat över två år på min man fick avslag fan fick inte prata till punkt så passa er ni som ska på intervju migrationsverket hittar på

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Linda,

   Tack för att ni kontaktat oss. Du är välkommen att ringa oss på 08-68405555 och berätta vad som hänt er.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 186. Keryn

  Hej jag hade ansökt om uppehållstid för min man han bor i Afghanistan nu har han få avslag vad ska vi göra nu . om vi hittar advokat kommer han få uppehållstid eller.

  Reply
 187. Gabriel

  Har fått avslå på min ansök….. jag har 3 veckor för att överklaga men jag vill inte, utan ansöka på nytt…måste jag vänta fram till tiden (3 veckor) har gått eller kan jag göra det direkt?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Gabriel,

   Tack för att ni kontaktat oss. Det framgår inte av din fråga vad du faktiskt ansökt om och på vilken grund. För att kunna ansöka på nytt så måste föregående beslut vinna laga kraft, vilket är efter tre veckor. Beroende på vad du ansöker om, så finns en huvudregeln om att en sådan ansökan måste göras i hemlandet. Vi behöver mer information om ditt ärende för att kunna erbjuda den bästa hjälpen. Har du istället fått avslag på din asylansökan så gäller den normalt i fyra år. Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555 och berätta mer ingående vad som hänt.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 188. Sed

  Hej!

  Jag har ansökte om permenant uppehålstillstånd för doktorander för 9 månader sedan. Igår fick jag ett svar från Migrationsverkets handläggare som säger att jag har ingen rätt till permenant uppehålstillstånd därför att jag hade uppehålstillstånd for doktorander för bara 3 år trots att jag lämnada in flera dokumenter från mitt universite och min handledare som visar tydligt att jag har jobbat som doktorand för mer än fyra år. Hndläggeren föreslår att vi byter vår ansökan till arbetstillstånd grundad av min frus kontrakt! annars riskerar vi avslag och utvisning. Jag skulle bli tacksam om ni hjälpte mig med detta eller rekommenderade en advokat som jag kan konultera innan jag svarar till migrationsverket.

  Vänliga hälsningar!
  Sed

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sed,

   Tack för att ni kontaktat oss. Den som i sammanlagt 4 år under de senaste 7 åren haft ett uppehållstillstånd för sådana studier som du bedrivit kan av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd. Jag tolkar det som att Migrationsverket ansett att du inte haft ett uppehållstillstånd för doktorandstudier i över 4 år, även om du konkret kan påvisa att du faktiskt jobbat med det under en sådan period.

   Även om du lämnat in en ansökan innan du uppfyllt kravet på 4 år, så måste Migrationsverket beakta den handläggningstid som ditt ärende tar. Av praxis från Migrationsöverdomstolen framgår att förutsättningar för permanent uppehållstillstånd ska prövas, om du efter din ansökan men innan beslut uppnår kravet på 4 år.

   Vi kan självklart hjälpa er i kontakten med Migrationsverket. Hör gärna av er till oss för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 189. kalle

  hur kommer man i kontakt med er så man kan prata fritt? menar här går inte skriva allt ok så undrar var man då kan skriva berätta problemet utan skall ligga på er sida? det handlar om uppehållstillstånd samt graviditet,

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Kalle,

   Tack för att ni kontaktat oss. Jag rekommenderar att ni ringer oss på 08-684 055 55.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 190. Lisa

  Hej!
  Jag skulle behöva rådfråga då min sambo fått avslag på sin asylansökan och det står att de vunnit laga kraft. Han fick information både från advokat samt migrationsverket att inom 2 veckor är det möjligt att ansöka om annat visum. Vilket vi gjorde. Ansökte om sambo visum, han är registrerad boende hos mig via skatteverket. Skickade även in visum om arbetstillstånd då han arbetsgivare fyllde i alla papper. Han hade arbetat i mer än 4månader för dom, men allt går emot oss och på inga grunder så avslutades hans anställning för 2 dagar sedan. Hans aktuella ärende kan ta fram till i höst att besluta har de sagt, och av ”någon” anledning så har migrationsverket inte avbrutit beslutet om återvändande. Vilka kriterier går de på? Han har bott i sverige mer än 2år nu och arbetat samt betalat skatt. Nu även sambo med mig. Han har en syster här i sverige som är svensk medborgare. Finns det något vi kan göra för att de ej ska skicka hem honom i väntan på beslut? Hur länge måste han vänta innan han får återvända till Sverige i så fall? Tacksam för alla svar och hjälp vi kan få.

  Mvh
  Lisa

  Reply
 191. Amir

  Hej
  Nu har jag varit mer än 6 år i Sverige och har permanent uppehållstillstånd och tänker hämta min familj hit. Jag behöver hitta en bra och en rätt advokat som ska vara erfaren, kunnig och specialiserad om det här området. Kan ni hjälpa mig med att presentera eller rekommendera någon bra advokat till mig.

  Med vänliga hälsningar

  Amir

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Amir,
   Tack för att du kontaktade oss!
   Du nämner att du skall hämta din familj till Sverige, dock vet vi inte vad du menar med ”familj.”
   Är det kärnfamiljen du skall hämta dvs fru, barn osv eller är det föräldrar, bror, syster osv.
   Om det är kärnfamiljen du vill hämta till Sverige kan du göra det med anknytning till dig.
   Om det är föräldrar osv kommer det tyvärr inte gå.
   Hi law jobbar med migration och vi skulle gärna hjälpa dig.
   Ring oss för vidare rådgivning.

   Med vänlig hälsning,

   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 192. Mehdi raha

  Hej,
  Jag har ansökt om svenskmedborgarskap ungefär en månad sedan. Jag ringde migrationsverket och frågade om jag har fått en handläggare. De svarade att jag inte har fått det och jag har hamnat på den långa kön (18 månader handläggningstid) för de behöver utreda mitt ärade mer. De svarade inte min fråga vad som behövs utredas mer. Har man inte rätt för att veta vilka dokument som fattas eller vad behövs utredas mer så att man kan lämna de dokument eller uppgifter och få snabbare svar?
  Jag har till och med skickat ett brev för förtur som jag har fått från min arbetsgivare för jag behöver medborgarskapet för mitt arbete. Jag resar mycket i tjänst till Kanada, USA, UK och det blir krångligt med min medborgarskap. Tar migrationsverket hänsyn till sådant brev?
  Hur kan jag veta vad som behövs utredas mer så att jag kan kanske påverka handläggningstiden? En kollega till mig fick svar på sin ansökan efter en vecka och vi har samma bakgrund, kommer från samma land och jobbar på samma företag. Han hade också förturs brev.

  MVH
  Mehdi

  Reply
 193. Moa

  Hej! Vi överklagar i vårt ärende i Migrationsdomstolen nu. Grejen är att när vi fick avslag från Migrationsverket visste jag inte att jag redan var gravid. Men gravid intyg är med till Migrationsdomstolen. Pappan befann sig i Sverige när jag blev gravid om jag visste att jag var gravid hade jag ju sökt då. Såg att Migrationsdomstolen tar från 6-12 veckor innan dom beslutar. Det betyder att jag redan har fött mitt barn barnet kanske till och med är ett halv år innan vi ens fått beslut. Hur ska vi stå ut med det? Mitt barn utan hon/hans pappa. Vår första graviditet utan varandra … Föda själv osv. Jag har svår stress och har haft hela graviditeten pga detta. Finns det något sätt så han kan få komma fortare? Har jag rätt till skadestånd? Kan ni hjälpa oss ? Tack för svar! Mvh Moa

  Reply
 194. Stella Sten

  Hej, Jag skulle vilja fråga er om mitt förhållande med min sambo är slut, och mitt uppehållstillstånd ska gå ut snart. Kan jag söka till permanent tillstånd? Jag har ett deltid jobb och lite studier. Om ja, är det möjligt att få permanent eller brukar de ge avslag på såna ärenden?

  Tack,

  Stella

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Stella,
   Tack för att du kontaktade oss.
   Eftersom ditt uppehållstillstånd är grundad på anknytning till din sambo finns det ingen anledning för dig att få permanent uppehållstillstånd om ni separeras. Dock kan du byta grunden till ditt uppehållstillstånd till ditt arbete om alla krav godkänns, då kan du ansöka om ett arbetstillstånd. Det är också viktig att undersöka om du har särskild anknytning till Sverige.
   Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555 och berätta mer ingående om just ditt fall.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 195. PARVANEH AFSHAR

  Jag bjöd min systerdotter och hennes man från Iran för en kort besök (ca. 14 dagar) som en bröllop present till dem. de är doktorand psykologer och har visat intyg från jobb och att studerande intyg från universitet.

  Idag fick de avslag för visum och undrar om du kan hjälpa mig / dem om detta eller ? om ja, hur mycket arbetet kostar.

  PS::
  Jag själv är Svensk medborgare och jobbar som specialistsjuksköterska, är gift och har barn, har hus.

  MVH
  Parvaneh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Parvaneh,

   Tack för att ni kontaktat oss. Vi måste först och främst veta på vilka grunder de fick avslag. Man ska alltid visa att personerna fortfarande har en stark anknytning till hemlandet och att de förväntas återvända efter att deras tillstånd löpt ut. Jag föreslår att ni ringer oss på 08-68405555 och berättar mer ingående vad som hänt.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 196. Yasmin

  Hej!
  Undrar om min mamma kan få flytta till Sverige då både jag och min bror är svenska medborgare och har lämpliga boende samt har egna försörjning( arbetar eller student försörjning). Vi bodde med våra föräldrar innan vi gifte oss med var sin svenska partner och flyttade till Sverige men min pappa hade avlidit och mamman bor ensam i hemlandet samt hon är i ganska svår hälsoläge d.v.s. behöver närvaron av sina anhöriga så nära som möjligt. I fall det är möjligt att min mamma få flytta till Sverige vilka bevis/dokument som behövs bifogas med ansökan till migrationsverket för att utöka våra chanser att mamman få uppehållstillståndet.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Yasmin,

   Tack för att du kontaktat oss. Då både du och din bror är vuxna nu ingår inte ni och er mamma inom kategorin kärnfamilj enligt Migrationsverkets definition. Istället placeras hon i kategorin nära anhörig. Då måste ni kunna påvisa ett särskilt beroendeförhållande mellan er och det är svårt med tanke på att du och din bror nu är svenska medborgare och varit ifrån er mamma under en lång tid. Jag föreslår att ni ringer oss på 08-68405555 och berättar mer ingående om er situation så att vi på bästa sätt kan hjälpa er.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 197. Malin

  Hej! Jag har haft en sambo som fick komma till Sverige på anknytning sambo. Sen fick vi ett barn. Efter det började han bli väldigt elak. Och det var psykisk och fysiskt våld mot mig och dessutom var vårat barn närvarande. Vårat barn var väldigt rädd vid varje tillfälle. Vi har haft kontakt med soc och han har fått terapi men jag kan inte tycka att han har förändrats till det bättre. Nu har han flyttat ifrån mig och vårt barn. Han kommer nu att söka nytt uppehållstillstånd för anknytning barn. Kommer han att ha rätt att stanna i Sverige pga att han har barn i Sverige? Har jag en chans att påverka beslutet då jag önskar att han ska lämna Sverige då både jag och mitt barn har tagit skada av honom.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Malin,

   Tack för att du kontaktat oss. Huruvida han kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet beror på vårdnad- och umgängesfrågan. Vi behöver veta om han är vårdnadshavare eller tillerkänts rätt till umgänge med barnet. Utöver detta framgår av tidigare praxis att rätten till umgänge inte får vara av begränsad omfattning. Jag föreslår att du ringer oss på 08-68405555 och berättar mer.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 198. Micheal Berhe

  Hej!
  Mitt namn är Micheal Berhe och jag kommer från Eritrea. jag har varit nästan fyra år i Sverige men de beviljas mig för ett år. Efter den här tiden den bedömningen för att jag ska lämna landet vad ska jag göra jag vet inte kan hjälpa mig snälla. Eftersom jag har ingen någon stöd från social eller jag har ingen etablering stöd.
  Mvh Micheal Berhe.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Micheal,

   Tack för att du kontaktat oss. Vi behöver veta vad för typ av uppehållstillstånd du ursprungligen hade samt på vilka grunder du nu måste återvända. Ring oss på 08-68405555 och berätta mer ingående om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 199. Nordfalk

  Hej!

  I invited my sister for sex weeks to attend a ceremony, but she was refused visa. The reason was she will not return. What do i need to do to proof that she will not over stay sex weeks.

  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Nordfalk,

   Thank you for contacting us. She must show that she still has strong connections to her home country so that the Swedish migration Agency does not suspect that she will stay longer than her visa allows her. Such circumstances are that she for instance has a full-time job in her home country, she has a her residence there and close family members.

   Best wishes,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 200. Ali Fadala

  Hi Sir/Madam,
  Kindly advise for my required immigrant case according to the below information:
  1. I’m holding the Egyptian passport, 44 years old, graduated from BSc of social science, working as professional HR & Administration manager.
  2. I’m married and having 3 daughters all are holding the British passports. we are living as a family together.
  3. My little daughter has sever epilepsy and autism too. I’ve a medical report from an Swedish hospital says it’s recommended to let her has a stable accommodation at an advanced health country as we don’t have any proper treatment in north of Iraq where we live currently due to my work place, while her health condition are so bad and getting worth day after another, so I’d like to save my daughter’s life as soon as possible.
  4. We tried to move to the UK before but unfortunately my visa as Egyptian was refused due to they predict that I’ll not back to my living country .
  5. I’m able to work efficiently and will have my personal funds without relying on any governmental resources.

  Waiting to have your kind advise.

  Thanks and best regards,

  Ali Fadala
  Professional HR & Administration Manager
  Mobile: (+964) 771-788-5383

  Reply
 201. duke

  täcker en hemförsäkring juristkostnaden om ens blivande fru fått avslag migrations verket för ca 4 år sen, nu vill vi söka på nytt, men behöver advokat ,men klarar inte betala hela beloppet själv. undrar om hemförsäkring betalar detta. hon är gravid med mannens barn så lite bråttom, behöver ju vård på bvc samt slippa all stress, kan ju ej utvisas till hennes land ,utan vård som fungerar, samt svartlistad av korrupt regering där, riskerar både hennes liv samt barnets liv. jag kommer behöva advokat i detta ärende men täcker hemförsäkringens rättsskydd detta . skriver detta som fråga många har så jag behöver veta detta så jag ger andra rätt info de som sitter i denna situation, vore tacksam för svar .

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Duke,

   Tack för att du kontaktat oss. det rättsskydd som de flesta hushåll täcks av genom hemförsäkringen gäller i samband med tvister som rör privatlivet. Ett sådant rättsskydd täcker dock inte kostnaderna för att överklaga ett myndighetsbeslut, detsamma gäller en ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning till en myndighet. Skulle hon söka asyl däremot så har hon rätt till ett offentligt biträde som bekostas av Migrationsverket.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 202. Helena Johansson

  Hej
  Min man har fått avslag på uppehåll- arbetstillstånd från Gambia. Vi har bott på Kap Verde ihop, där jag säsongsarbetade i två år. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige i 16 månader och min man åkte tillbaka till Gambia. Vi gifte oss i Gambia och sökte visum november 2015.
  När väntetiderna var så långa flyttade jag till Gambia oktober 2016. Jag är skriven hos mina föräldrar och bor i ett hus på deras tomt, men tanken var att vi ska hyra en väns lägenhet när vi kom till Sverige, har hyreskontrakt men handläggaren begärde aldrig in det. Jag skulle bara svara på ett antal frågor om hur vi skulle bo och arbeta när/om vi fick visum. Jag sa att han kunde få kontraktet om han behövde.

  Nu till min fråga.
  I beslutet är det rena sakfel. Handläggaren har gjort en uppställning över mina tider i utlandet och i Sverige och säger att jag bott mer utomlands. .. Det är flera fel i den uppställning, trotts att jag skickat in passtämplar vid två olika tillfällen. Han har angett min semesterveckor till Gambia när jag bodde i Sverige som att jag bott där. Han har fel datum och år på vistelserna. Har tex inte ens varit med på mitt eget bröllop. .. och att jag bodde i Sverige i 16 månader finns inte med..
  Så avslaget grundades på att dom anser att jag inte har för avsikt att bosätta mej i Sverige. Jag är folkbokförd i Sverige.

  I början av beslutet säger dom även att som orsak till att ge avslag kan även kap 5 paragraf 17a-17a anges. Men ingen förklaring alls om det i beslutet.
  Förutom en sista mening som lyder – Inte heller för övrig kan vi ge det uppehållstillstånd.

  Min man har angett engelska som korrespondent språk men fick beslutet endast på svenska.

  Självklar ska vi överklaga. ..

  Kan dom ange andra andledning i efterhand om vi överklarar, eller är det endast det i beslutsunderlaget som gäller.

  Tack på förhand
  Helena

  Reply
 203. Maruf Orunov

  Hej!
  Jag har flyttat till Sverige sedan 2010 och åkt bort och gifta mig 2012 fast jag har inte stannat där på länge. Men jag har två små söner som är tre och fyra år gamla och jag behöver hämta de till mig till Sverige. Jag har permanent uppehållstillstånd och medborgare i Turkmenistan, det är så att Migrationsverket säger att det kan ta 24 månader för att få visum för min familj, det är därför tänkte jag hitta en advokat som kan hjälpa mig med detta .! Vad kan ni rekommendera ?
  Stort tack för svaret !

  Reply
 204. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Maruf,

  Tack för att du kontaktat oss. Du kommer omfattas av ett försörjningskrav samtidigt som du även behöver ett godkännande från den andra vårdnadshavaren för att ta hit barnen. Vi kan hjälpa dig med en sådan ansökan och samtidigt hålla kontakten med Migrationsverket fram tills ett beslut fattats för att på sådan vis förhoppningsvis påskynda processen. Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
 205. Sikander

  Hi,
  Me and partner started handelbolag in 2013 hand received visa on that bases. Egetföretagre. After 2 years we applied for permanent but instead received 1 year extension and they said we need to improve our company to support us and our family. This year we applied again but received negativ they said company is not enoughto support us and our family. My question is is it possible that i send back my family and only we two partner get permanent becuase for us alone income of the company is enough but not for whole family? How can we visit u with all documents for detail. And how much it will cost us?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Sikander,
   Thank you for contacting us.
   Based on the information recived it is very unlikely to do so, simply because your whole registration is with your family.
   You are welcome to contact us for more information about the consultation fee
   on our phone number 08-684 055 55

   Best wishes,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 206. David

  Har träffat en mycket fin kvinna från ett sydamerikanskt land. Vi bor tsm hos mig och lever under ”äktenskapsliknande förhållande”. Hon har tidigare bott hos sin syster (som bott här i 13 år) under några månader (5 mån). De förstod inte att tekniken med att förlänga UT efter 3 mån så det har visat sig nu att min sambos 3mån-visum gått ut sedan 5 mån tillbaka. Suck. Hon har en 16 årig son som ev. ska börja studera här.
  Jag är svensk medborgare sedan födseln.

  Hur gör man för att gå vidare? Ska hon tillbaka till hemlandet o ansöka om UT därifrån? Chans till positivt besked?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej David,
   Tack för att du kontaktat oss. Eftersom din sambos visum gått ut för fem månader sedan innebär det att hon vistats i Sverige illegalt, detta leder då till problem om hon ska söka uppehållstillstånd i framtiden.

   Om sonen har uppehållstillstånd samt eller är svensk medborgare kan hon med anknytning till honom söka uppehållstillstånd.

   Hon kan också ansöka om uppehållstillstånd via dig men då måste hon enligt huvudregeln åka hem till hemlandet för att ansöka.
   Inom vissa omständigheter kan det finnas undantag dock ser det inte ut som att vara aktuellt just i detta fall.
   Ring oss på 08-684 055 55 och berätta mer ingående om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 207. Danielsmoog

  Купить продаю продажа Ламинин cкaйп evg7773 в России со склада сразу скидка 200 usd на большие пакеты, доставка бесплатна!

  Reply

Lämna ett svar till Samar Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *